SHARE  

 
 
     
             
   

 

3. ਨੰਹੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰੱਤਵ ਵਿੱਚ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰੱਤਵ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕ੍ਰਮ "ਯਥਾਵਤ ਜਾਰੀ" ਸਨ  "ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਤੀ ਸੀ"ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਪੂਰਵ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਲੇ ਹੀ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਬਾਲਕ ਸਨ ਪਰ "ਆਤਮਕ ਜੋਰ" ਅਤੇ "ਤੇਜਸਵੀ" ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਣ ਸਨ, ਅਤ: ਅਨੇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਸ਼ਨਕੌਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਨਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਏ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭਕਤਜਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਨੇਤ੍ਰੱਤਵ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.