SHARE  

 
 
     
             
   

 

9. ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਕਤ ਜੀ ਦੀ "ਬਾਣੀ" ਅਤੇ ਉਸਦੇ "ਮਤਲੱਬ (ਅਰਥ)" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਤਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁੰਹ ਤੋੜ ਜਬਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨਿ ਬਸਹਿ ਇਕ ਠਾਈ

ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਪਿਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ

ਸੰਤਹੁ ਤਹਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ

ਗੁਰ ਗਮਿ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ

ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਮਈਆ ਹੋਇ ਰਹਾਉ

ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀ

ਤਹ ਬਾਜੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ

ਤਹ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਪਉਣੁ ਨ ਪਾਣੀ

ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀ

ਉਪਜੈ ਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਛੀਜੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਗਗਨੰਤਰਿ ਭੀਜੈ

ਏਸੁ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ

ਭੇਟੈ ਤਾਸੁ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਉ

ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ

ਊਪਰਿ ਹਾਟੁ ਹਾਟ ਪਰਿ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਰਿ ਥਾਤੀ

ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਸੋਵੈ ਤੀਨਿ ਤਿਲੋਕ ਸਮਾਧਿ ਪਲੋਵੈ

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰੁ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ

ਮਨੂਆ ਉਲਟਿ ਸੁੰਨ ਮਹਿ ਗਹੈ

ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ

ਪਾਚਉ ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਰਾਖੈ

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਤਿ

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪਰੀਤਿ

ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਖਾ ਬੀਚਾਰੇ

ਅਪਨਾ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੇ

ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਕਾ ਬੰਧੈ ਮੂਲੁ

ਪਛਿਮ ਫੇਰਿ ਚੜਾਵੈ ਸੂਰੁ

ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਸੁ ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ

ਜਗੰਨਾਥ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਕਰੈ

ਚਉਮੁਖ ਦੀਵਾ ਜੋਤਿ ਦੁਆਰ

ਪਲੂ ਅਨਤ ਮੂਲੁ ਬਿਚਕਾਰਿ

ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਹੈ

ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਰਤਨਾ ਮਹਿ ਗੁਹੈ

ਮਸਤਕਿ ਪਦਮੁ ਦੁਆਲੈ ਮਣੀ

ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ

ਪੰਚ ਸਬਦ ਨਿਰਮਾਇਲ ਬਾਜੇ

ਢੁਲਕੇ ਚਵਰ ਸੰਖ ਘਨ ਗਾਜੇ

ਦਲਿ ਮਲਿ ਦੈਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ

ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅੰਗ 974

ਅਰਥ: (ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਰਾਮ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮੇਲ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ (ਇੜਾ: ਬਾਂਈ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਾਸ ਦੀ ਨਾੜੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨਪਿੰਗਲਾ: ਦਾਂਈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਨਾਸ ਦੀ ਨਾੜੀ, ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨਸੁਖਮਨਾ: ਨੱਕ ਦੇ ਊਵਰਵਾਰ ਦੀ ਨਾੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਂਦੇ ਹਨ) ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਣੀ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਭਾਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ  ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਅਰਥਾਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨਜਗਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਓਨੇ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪਵਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੱਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਮਨੁੱਖ ਸੁਰਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਮੰਦੀ ਮਤ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਡ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਾਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਵਲੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਪਹੁੰਚ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਪੁਰੂਸ਼ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਹੈਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਊਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਹੱਟ ਹੈ ਇਸ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਂਦਾਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਉਹ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਰਕਤ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅੰਗੁਲੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਸੱਮਝਦਾ ਹੈਇਸਲਈ ਉਹ ਮੂਲ ਜਡ਼ ਯਾਨੀ ਮੂਲਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੁਏ ਦੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਾਉੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਫੂਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ, ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਉ ਚਾਰ ਮੁਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰਫ ਉਜਿਆਲਾ ਹੀ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਉ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੁਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਮਕਰੰਦ ਯਾਨੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈਉਸਦੀ ਬਰਕਤ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੋ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਸ ਫੁਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀਰੇ ਪਿਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੋ ਅਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਵਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨਬਹੁਤ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬ (ਚੰਵਰ, ਛਤ੍ਰ) ਝੂਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸ਼ਹਿੰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੰਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਉਜਿਆਲਾ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਬੇਣੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ

ਨੋਟ: ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਮਝਕੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ਤੁਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਹਮਣ ਸੀਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਮਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਲੇਕਿਨ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀ ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਤਾਂ ਪੜ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ  ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦੋਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮਤਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ  ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੇਂਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ: (ਵਾਜੈ ਅਨਹਦ , ਅਲਿਪੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰੇ, ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਸਹਜਿ ਮਨੂੰ ਰਾਤਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰੱਧਾਲੁ ਸੱਮਝ ਲਵੇਗਾਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜੀ ਛੱਡਕੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਮਝਕੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਵਲੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਦਾਂਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾਭਕਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ

ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਾਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਬਾਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਤੱਦ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ‍ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਯਾਨੀ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕਿਤੇ ਦਾ

ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਲੱਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.