SHARE  

 
 
     
             
   

 

3. ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਕਤ ਜੀ ਦੀ "ਬਾਣੀ" ਅਤੇ ਉਸਦੇ "ਮਤਲੱਬ (ਅਰਥ)" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਤਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁੰਹ ਤੋੜ ਜਬਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਘ੍ਰਿਤ ਸਾਜਿ ਆਰਤੀ

ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ

ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ

ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ  ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ਰਹਾਉ

ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ

ਤੁਹੀਂ ਨਿਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ

ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੈ

ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ ਭੈ ਤਾਰਿ ਗੋਬਿੰਦੇ

ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਅੰਗ 695

ਅਰਥ: (ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਉਣਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਉਣਾ ਹੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਘਿੳ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਹੇ ਹਰੀ ! ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਹੇ ਰਾਮ ! ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਹੇ ਕਮਲਾਪਤੀ  ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਰਤੀ ਕਰਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਚੰਗਾ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਟ ਹੈਂਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਉਸ ਪਰਮਆਨੰਦ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ)

ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਮਝਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਉਕਤ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਕਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਕਯੋਂਕਿ ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਕਤ ਜੀ ਪੱਕੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਨਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ "ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ" ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਕਤ ਜੀ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈਦੀਵੇ ਸਜਾਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਧਿਆਊ"ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੂੱਧ ਹੈ"

ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੂੱਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭਕਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ (3) ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਐਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹਨ:

  • ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (1): ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ

  • ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (2): ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਪੱਕੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਨ

  • ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (3): ਦੀਵੇ ਸੱਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ

ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਪਰ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ (ਬਾਣੀ) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਆੳ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ:

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (1) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹੈਂ: ਕਮਲਾਪਤੀ, ਹਰਿ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਨਿਰੰਜਨ, ਪੂਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਮਦਨ ਮੁਰਤਿਭੈ ਤਾਰਿ, ਗੋਬਿੰਦਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਅਜਿਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਫਜ਼ "ਰਾਮਾਨੰਦ" ਦੇ ਕਾਰਣ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨਇਹ ਤੁਕ ਹੈ: ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੈ 3ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ: ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈਇੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ = (ਰਾਮ + ਆਨੰਦ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆਨੰਦ

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (2) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਲਫਜ਼ "ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ"  ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸੱਮਝਣ ਦੀ ਗਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਲਫਜ਼ "ਮਦਨ" ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ" ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (3) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਲੋਂ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਸੱਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸੱਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਮਲਾਪਤੀ ! ਹੇ ਮਾਇਆ  ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਉਣਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਉਣਾ ਹੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਘਿੳ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਣਾ ਹੀ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਹੈ

  • ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਅਤ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ(ਬਾਣੀ) ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੂੱਧ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਏਡਿਟਿੰਗ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ  ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਮਝੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖ ਬੁੱਧੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਕਿਤੋਂ ਦੇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.