SHARE  

 
jquery lightbox div contentby VisualLightBox.com v6.1

 

 

     
             
   

 

 

 

15. ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁਧ

ਸਮਰਾਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਧੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਹੌਲੀ?ਹੌਲੀ ਕਟਟਰਪੰਥੀ ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤਨਾਵ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ?ਪਸ਼ਚਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏਇਤਫਾਕ ਵਲੋਂ ਉਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੁਬੇਦਾਰ ਵੀ "ਸ਼ਹਾਜਹਾਂਨ" ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਇਹ 1629 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ ਵੱਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਂ ਦਾ ਬਾਜ ਸੀਬਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਕੇ ਮਾਰਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ?ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ ਕੀ ਅਸੀ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇਤੂੰ?ਤੂੰ, ਮੈਂ?ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਨੌਬਤ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੂਣ?ਮਿਰਚ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧਾ?ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਸ਼ਾਹਜਹਾਨਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭੇਜੀ "ਕੁਲੀਟਖਾਨ" ਜੋ ਗਰਵਨਰ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ 7 ਹਜਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।  15 ਮਈ 1629 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆਸਭਾਈ ਤੋਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਿਲੋਕਾ ਜੀ ਜੁਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਮ ਬੇਗ, ਜੰਗ ਬੇਗ ਏ ਸਲਾਮ ਖਾਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਸਹੁਰੇ?ਘਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਘੀ ਝਬਾਲ ਜਾਵੇ(ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ)ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਰੁੱਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ?ਰਾਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਸਿੱਖ ਫੋਜਾਂ ਲੜਦੇ?ਲੜਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧੀਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵੱਧਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੱਬੇ ਦੀ ਜੂਹ ਪਹੁਂਚ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁਧ ਹੋਇਆਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਮਨੇ?ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਫੋਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏਫਿਰ ਤਲਵਾਰ?ਢਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾਉਸਨੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਤੇ ਲੈਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ, ਧੜ ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਗਿਆਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਮੁਗਲ ਫੋਜਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ?

 • 1. ਭਾਈ ਨੰਦ (ਨੰਦਾ) ਜੀ

 • 2. ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ

 • 3. ਭਾਈ ਪਿਰਾਨਾ ਜੀ

 • 4. ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਜੀ

 • 5. ਭਾਈ ਤਰਿਲੋਕਾ ਜੀ

 • 6. ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ

 • 7. ਭਾਈ ਪੈੜ ਜੀ

 • 8. ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ

 • 9. ਭਾਈ ਨੰਤਾ (ਅਨੰਤਾ) ਜੀ

 • 10. ਭਾਈ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ

 • 11. ਭਾਈ ਤਖਤੂ ਜੀ 

 • 12. ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ

 • 13. ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾਇਆਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਨਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਪੁਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਯੋਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਮੰਤਰੀ ਵਜੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤਥਿਅਪੂਰਣ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀਵਾਸਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਸੀਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਅਤ: ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.