SHARE  

 
 
     
             
   

 

11. ਜਕਰਿਆ ਖਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-11

ਵਿਚਾਰਾ ਜਕਰਿਆ ਖਾਨ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨਅਤ: ਦਸ ਵੀਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨਜਦੋਂ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰੱਤਵ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਲ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਾਂ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਨਮਰਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੜਾਈ ਗਈ ਧੂਲ ਵਲੋਂ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਯਘੋਸ਼ (ਜੈਕਾਰਾ) ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲਗਾਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀਰ ਜੋਧਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓਇਸ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੋਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇਮੋਟੇ ਸੋਟਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾਫਿਰ ਦੋਦੋ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੋਟਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਇਆਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਂਵ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰਜ ਕਰ ਕਿਹਾ  ਹੁਣ ਇੱਕਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਦੋ ਆ ਜਾਵੋ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਏ ਅਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇਇਸ ਕਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਰਿਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਣ ਹੈਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਲਾਹੌਰ ਜਕਰਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂਇਸ ਉੱਤੇ ਜਕਰਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੂਰ ! ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬਸ 25 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇਨ੍ਹੇ ਹੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹਨ

ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ (ਪੰਜਾਬਪਹੁੰਚੇਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਸ਼ਤਰੀ ਗਲੋਟੀਆਂ ਖੁਰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁਤਰ ਬਾਘਮਲ, ਮਕਾਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆਰਤ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਘਮਲ ਦੀ ਸੁਪਤਨਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਕੀਕਤਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਹਕੀਕਤ ਰਾਏ  ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵ੍ਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਸੁਣਾ ਕੇ ਆਤਮਗੌਰਵ ਵਲੋਂ ਜੀਨਾ ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਕੇਸ਼ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਇਸ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਜਵਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ: ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁਤਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਰ ਸੱਮਝਿਆਹਕੀਕਤ ਰਾਏ  ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1724 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਘਮਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਵਾਣ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋਂ, ਸੰਨ 1741 ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ  ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾਉੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸਹਪਾਠੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਧੁਰਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੋਲ ਉੜਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਦਰ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇਇਸ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇਜਿਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰੂੱਤਰ ਹੋ ਗਏਪਰ ਬਹੁਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀਅਤ: ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਹੀਨਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੱਲ ਕਲੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਰਿਹਾਉਹ ਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤ: ਉਹ ਹਠਧਰਮੀ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ‍ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਪਗੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਣ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੁਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਣਅਤ: ਉਸਨੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਪਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਲੋਂ ਟੱਸ ਵਲੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾ ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ (ਆਰਥਕ ਦੰਡ) ਲਗਾਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਘਰਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਇਤਆਦਿ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਲਵਤੀ ਹੋ ਗਈਘਰ ਵਲੋਂ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ (ਅਵਗਿਆ) ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਵਾਨ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਕਸੂਰ ਬੇਗ ਇਤਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਕਰਿਆ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੰਸ ਕੇ ਹਠਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤ: ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਈ ਕੇਸ਼ਾਧਰੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜਕਰਿਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾਕੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਕੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਕੇ ਭੈਂਭੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਣਾ ਕਰਣ ਲਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜੋਧਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ  ਨੂੰ ਸੰਨ 1742 ਈਸਵੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਰਵਾਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੁੱਜ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਕਲਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨਚੁਨ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.