SHARE  

 
 
     
             
   

 

44. ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰਾ ਤਿਆਗਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਰਤ ਸਨਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਹਾਂਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਹੀ ਲੋਟੇਂਗੇ, ਤੁਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇ  ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਸਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ  ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਅਤ: ਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਗੌਣ ਹੈ ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਚਿੱਤ ਸਮਿੱਲਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਅਤ: ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਨੀ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੁਮਿਰਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖੀਰਕਾਰ (ਅੰਤਰਆਤਮਾ) ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੇਸ਼ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂੱਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਕਹਲਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਬਰ, ਤਰਸ (ਦਯਾ) ਅਤੇ ਅਦੈਵਤਵਾਦ ਇਤਆਦਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀਯੋਗੀ ਬੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.