SHARE  

 
 
     
             
   

 

9. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਿਜਾਮੁੱਦੀਨ ਦੇ ਵਿਰੂੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਜਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਿਜਾਮੁੱਦੀਨ ਦੇ ਵਿਰੂਦਵ ਸਰਦਾਰ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਆਂਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇਕੇ ਭੇਜਿਆਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਭਾੱਜ ਗਿਆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.