SHARE  

 
 
     
             
   

 

13. ਅਕਾਲਗੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਫਤਹਿ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਡੇਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਤਹਿ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆਸਾਧਾਰਣ ਵਲੋਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆਭਸੀਨ ਦੀ ਫਤਹਿ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਸਲਦਾਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਸਨ : ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲਗੜ ਦਾ ਦੂਲਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਭਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 1800 ਈ. ਵਿੱਚ ਭਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲਗੜ ਦਾ ਦੂਲਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਇਆਂ ਹੱਥ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਲਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲਗੜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਲਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਦੋ ਪਿੰਡ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਇਧਰਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਨ 1809 ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜਉੱਦੀਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾਫਕੀਰ ਅਜੀਜਉੱਦੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂਰੂੱਦੀਨ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.