SHARE  

 
 
     
             
   

 

10. ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਹਲੁਵਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਦੋਸਤੀ

ਕਪੂਰਥੱਲੇ ਦੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਹਲੁਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆਸੰਨ 1802 ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫਤਹਿਬਾਦ ਗਿਆ ਅਹਲੁਵਾਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆਇਸਦੇ ਪਰਿਣਾਸਵਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਵਲੋਂ ਪਗੜੀ ਬਦਲੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਨੰਏ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬੰਣ ਗਏਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਵਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1. ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਣਗੇ 2. ਇੱਕ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦੂੱਜੇ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸੱਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 3. ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨਾਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ 4. ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਹ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਇਸਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਕੰਨਹਈਆ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.