SHARE  

 
 
     
             
   

 

34. ਗੁਰੂ ਦੰਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

""(ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਉਹ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੇਲਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)""

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਏ ਸੱਪ ਖੇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਨੰਤ ਚੀਂਟੀਆਂ (ਕੀੜੀਆਂ) ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਪ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਰਕਤ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਟੀਆਂ (ਕੀੜੀਆਂ) ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰੁੱਕ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਵਲੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ: ਇਹ ਸੱਪ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਚਾਰਿਆ, ਬਰਾਹੰਣ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾਮਾਨਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤ: ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਸਾਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਿਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੰਭ ਦੇ ਆੜੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਲੋਂ ਅਨਭਿਗਿਅ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਏ ਕੇਵਲ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਅਤ: ਇਹ ਦੰਮੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ ਚੀਂਟੀਆਂ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.