SHARE  

 
jquery lightbox div contentby VisualLightBox.com v6.1
 
     
             
   

 

 

 

14. ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੀੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਣ ਲਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਖਾਧੇ ਹਨਕ੍ਰਿਪਿਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਦਸਵੰਤ ਯਾਨਿ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰਕੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਰਮਾਰਥ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗਾਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਹੌਲੀਹੌਲੀ ਵਪਾਰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ ਲਗਾਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗੂਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਲਈ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਪਰ ਗੰਗੂਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਣ ਲਗਾ ਇੱਕ ਅਭਯਾਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਣ ਲਗਾ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤ: ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਪੰਜ ਸੌ ਰੂਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੰਗੂਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ ਦਾ ਰੂਪਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸਕਿਸ ਦੀ ਹੁਂਡੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾਬਸ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ: ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਆਗਰਹ ਕੀਤਾ: ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ (ਹੁੰਡੀ) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਲੌਟਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗੂਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ (ਹੁੰਡੀ) ਪਰਤਿਆ ਦਿੱਤੀਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ: ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਲੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜਦਾਰ ਹੋਕੇ ਭੱਜਿਆਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਠਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਪੜਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤ: ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਲਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇਕਰਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਅਹਂ ਭਾਵ ਦੀ ਮੈਲ ਧੂਲ ਗਈਉਹ ਬਾਰਬਾਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾ ਸੁਮਿਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਕਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਏਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਕੇ ਗੰਗੂਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡਵਤ ਪਰਨਾਮ ਕਰਣ ਲਗਾਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਦੇ ਪੂੰਜ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਕੰਠ ਵਲੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੀਤਾ ਹੈਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਪਰ ਧਰਮਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.