SHARE  

 
 
     
             
   

 

3. ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 151 ਵਲੋਂ 346 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ"ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ" ਅਤੇ "ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ" ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ:

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਦੁਪਦੇ ਅੰਗ 151 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 157 ਲਕੀਰ 14 ਤੱਕ ਹਨ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਅੰਗ 157 ਲਕੀਰ 15 ਵਲੋਂ ਅੰਗ 163 ਲਾਈਨ 16 ਤੱਕ ਹਨ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਅੰਗ 163 ਲਕੀਰ 17 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 175 ਲਕੀਰ 16 ਤੱਕ ਹਨ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਅਤੇ ਦੁਪਦੇ ਅੰਗ 175 ਲਾਈਨ 17 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 218 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਮਹਲਾ-9) ਅੰਗ 219 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 220 ਲਕੀਰ 17 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 6. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਅੰਗ 220 ਲਕੀਰ 18 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 229 ਲਕੀਰ 10 ਤੱਕ ਹਨ

 • 7. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 229 ਲਕੀਰ 11 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 234 ਲਕੀਰ 2 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 8. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਕਰਹਲੇ" ਅੰਗ 234 ਲਕੀਰ 3 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 235 ਲਕੀਰ 8 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 9. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 235 ਲਕੀਰ 9 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 242 ਲਕੀਰ 6 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 10. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਛੰਤ ਅੰਗ 242 ਲਕੀਰ 8 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 243 ਲਕੀਰ 13 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 11. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੰਤ ਅੰਗ 243 ਲਕੀਰ 14 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 247 ਲਾਈਨ 5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 12. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਛੰਤ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 247 ਲਕੀਰ 6 ਵਲੋਂ ਅੰਗ 249 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 13. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ" ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 250 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 262 ਲਕੀਰ 7 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 14. ਬਾਣੀ "ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ" ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਗ 262 ਲਕੀਰ 8 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 296 ਲਕੀਰ 9 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 15. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਥਿਤੀ" ਅੰਗ 296 ਲਕੀਰ 10 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 300 ਲਕੀਰ 14 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 16. ਗਉੜੀ ਦੀ "ਵਾਰ" ਮਹਲਾ-4 ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ  ਦੀ, ਅੰਗ 300 ਲਕੀਰ 15 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ 318 ਲਕੀਰ 1 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 17. ਗਉੜੀ ਦੀ "ਵਾਰ" ਮਹਲਾ-5 ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਜੀ ਦੀ, ਅੰਗ 318 ਲਕੀਰ 2 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 323 ਲਕੀਰ 11 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 18. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਗ 323 ਲਕੀਰ 12 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 346 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 19. ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ "ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ" ਅੰਗ 340 ਲਕੀਰ 3 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 343 ਲਕੀਰ 3 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 20. ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਥਿਤੀ" ਅੰਗ 343 ਲਕੀਰ 5 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 344 ਲਕੀਰ 8 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 21. ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਵਾਰ" ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 344 ਲਕੀਰ 10 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 345 ਲਕੀਰ 2 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹਨ:

 • 1. ਗਉੜੀ (ਅੰਗ 151)

 • 2. ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ (ਅੰਗ 151)

 • 3. ਗਉੜੀ ਦਖਣੀ (ਅੰਗ 152)

 • 4. ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ (ਅੰਗ 154)

 • 5. ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣ (ਅੰਗ 156)

 • 6. ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ (ਅੰਗ 156)

 • 7. ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਦੀਪਕੀ (ਅੰਗ 167)

 • 8. ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ (ਅੰਗ 168)

 • 9. ਗਉੜੀ ਮਾਝ (ਅੰਗ 172)

 • 10. ਗਉੜੀ ਮਾਲਵਾ (ਅੰਗ 214)

 • 11. ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ (ਅੰਗ 214)

 • 12. ਗਉੜੀ ਸੋਰਠ (ਅੰਗ 330)

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ :

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ  ਜੀ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਜੀ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

 • 2. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 

 • 3. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.