SHARE  

 
 
     
             
   

 

18. ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗਾਇਨ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਗ ਸੀਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਯਾ ਵਲੋਂ ਹੈਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਗ 876 ਵਲੋਂ 974 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸਟਿ, ਅਨੁੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਦੁ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ :

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਆਦਿ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 876 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 879 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਆਦਿ ਅੰਗ 880 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹਨ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ ਆਦਿ ਅੰਗ 880 ਲਕੀਰ 12 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 882 ਲਕੀਰ 15 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ, ਦੁਪਦੇ, ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਅੰਗ 882 ਲਕੀਰ 15 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 901 ਲਕੀਰ 16 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 901 ਲਕੀਰ 17 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 902 ਲਕੀਰ 13 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 6. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦਿਆਂ ਅੰਗ 902 ਲਕੀਰ 14 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 908 ਲਕੀਰ 9 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 7. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦਿਆਂ ਅੰਗ 908 ਲਕੀਰ 10 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 912 ਲਕੀਰ 13 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 8. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦਿਆਂ ਅੰਗ 912 ਲਕੀਰ 14 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 916 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 9. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਗ 917 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 922 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 10. ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਦੁ ਅੰਗ 923 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 924 ਲਕੀਰ 5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 11. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਤ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 924 ਲਕੀਰ 6 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 927 ਲਕੀਰ 9 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 12. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰੂਤੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 927 ਇਲਾਨ 10 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 929 ਲਕੀਰ 16 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 13. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੂ ਅੰਗ 929 ਲਕੀਰ 18 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 938 ਲਕੀਰ 4 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 14. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 938 ਲਕੀਰ 5 ਅੰਗ 946 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 15. ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ-3 (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਅੰਗ 947 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 956 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 16. ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ-5 (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਅੰਗ 957 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 966 ਲਕੀਰ 13 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 17. ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਅਤੇ ਸਤੈ ਦੀ ਅੰਗ 966 ਲਕੀਰ 14 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 968 ਲਕੀਰ 18 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 18. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਗ 968 ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਕੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਕੀਰ 19 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 974 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ :

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

 • 6. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

 • 2. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 

 • 3. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

 • 4. ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ

ਗੁਰੂਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜੀ

 • 2. ਬਾਬਾ ਸੁਂਦਰ ਜੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.