SHARE  

 
 
     
             
   

 

15. ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ

ਸੂਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਗ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਇਸ ਰਾਗ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 728 ਵਲੋਂ 794 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈਇਸਦੇ ਦੋ ਰੂਪ: ਸੂਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨਇਸ ਰਾਗ  ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈਸਿੱਖ  ਦੇ "ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ" (ਵਿਆਹ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ "ਲਾਵਾਂ" ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ :

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ, ਛੈਪਦੇ, ਇਕਤੁਕਾ ਆਦਿ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 728 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 731 ਲਕੀਰ 5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਪਉਦੇ ਅੰਗ 731 ਲਕੀਰ 6 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 736 ਲਕੀਰ 9 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਉਪਦੇ, ਪੰਚਪਦੇ, ਦੁਤੁਕੇ ਆਦਿ ਅੰਗ 736 ਲਕੀਰ 10 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 750 ਲਕੀਰ 11 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ "ਅਸਟਪਦਿਆਂ" ਅੰਗ 750 ਲਕੀਰ 12 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 753 ਲਕੀਰ 4 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ "ਅਸਟਪਦਿਆਂ" ਅੰਗ 753 ਲਕੀਰ 5 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 757 ਲਕੀਰ 8 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 6. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ "ਅਸਟਪਦਿਆਂ" ਅੰਗ 757 ਲਕੀਰ 9 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 759 ਲਕੀਰ 10 ਤੱਕ ਹਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਅਸਟਪਦੀ" ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 14 ਪਦੇ ਹਨ

 • 7. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ "ਅਸਟਪਦਿਆਂ" ਅੰਗ 759 ਲਕੀਰ 11 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 762 ਲਕੀਰ 4 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 8. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ "ਕੁਚਜੀ", "ਸੁਚਜੀ" ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਅੰਗ 762 ਲਕੀਰ 5 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 763 ਲਕੀਰ 8 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 9. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ "ਛੰਤ" ਅੰਗ 763 ਲਕੀਰ 10 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 767 ਲਕੀਰ 14 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 10. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ "ਛੰਤ" ਅੰਗ 767 ਲਕੀਰ 15 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 772 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 11. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ "ਛੰਤ" ਅੰਗ 773 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 777 ਲਕੀਰ 5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 12. ਸਿੱਖੀ ਆਨੰਦ  ਕਾਰਜ (ਵਿਆਹ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਉਹ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗ 773 ਲਕੀਰ 17 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 774 ਲਕੀਰ 13 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 13. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ "ਛੰਤ" ਅੰਗ 777 ਲਕੀਰ 6 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 785 ਲਕੀਰ 5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ

 • 14. "ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਦੀ" ਅੰਗ 785 ਲਕੀਰ 7 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 792 ਲਕੀਰ 5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

 • 15. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਗ 792 ਲਕੀਰ 6 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 794 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ :

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ

 • 1. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

 • 2. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

 • 3. ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.