SHARE  

 
 
     
             
   

 

1. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸਿਰੀ ਰਾਗ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਔਖਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਮਹਤਵਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ : "ਰਾਗਨ ਮੈ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਪਾਰਸ ਬਖਾਨ ਹੈ" ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਹਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਟਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਗ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 14 ਵਲੋਂ 93 ਤੱਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ:

 • 1. ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਲਾ-1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗ 14 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 26 ਲਾਈਨ 2 ਤੱਕ ਹੈ

 • 2. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 26 ਲਕੀਰ 3 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 39 ਲਾਈਨ 14 ਤੱਕ ਮਹਲਾ-3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ

 • 3. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 39 ਲਾਈਨ 15 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 42 ਲਾਈਨ 5 ਤੱਕ, ਮਹਲਾ-4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ

 • 4. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 42 ਲਾਈਨ 6 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 53 ਲਾਈਨ 6 ਤੱਕ ਮਹਲਾ-5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ

 • 5. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 53 ਲਾਈਨ 7 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 64 ਲਾਈਨ 13 ਤੱਕ ਮਹਲਾ-1 ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦਿਆਂ ਹਨ

 • 6. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 64 ਲਕੀਰ 14 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 70 ਲਾਈਨ 5 ਤੱਕ ਮਹਲਾ-3 ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦਿਆਂ ਹਨ

 • 7. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 70 ਲਾਈਨ 6 ਵਲੋਂ ਅੰਗ 71 ਲਾਈਨ 13 ਤੱਕ ਮਹਲਾ 5 ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦਿਆਂ ਹਨ

 • 8. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 71 ਲਕੀਰ 14 ਵਲੋਂ ਮਹਲੇ-1 ਦੇ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 24 ਪਦੇ ਅਤੇ ਮਹਲਾ-5 ਦੇ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ  ਦੇ 21 ਪਦੇ ਹਨ

 • 9. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 74 ਲਾਈਨ 16 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 78 ਲਾਈਨ 6 ਤੱਕ ਮਹਲੇ-1, ਮਹਲੇ-4 ਅਤੇ ਮਹਲੇ-5 ਦੇ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ "ਪਹਰੈ" ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

 • 10. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 78 ਲਾਈਨ 8 ਵਲੋਂ ਅੰਗ 79 ਲਾਈਨ 7 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ "ਛੰਤ" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

 • 11. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 79 ਲਾਈਨ 8 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 81 ਲਾਈਨ 14 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ "ਛੰਤ" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

 • 12. ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 81 ਲਾਈਨ 15 ਵਲੋਂ ਅੰਗ 82 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ "ਬਣਜਾਰਾ" ਬਾਣੀ ਹੈ

 • 13. ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 83 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 91 ਲਾਈਨ 16 ਤੱਕ "ਸਿਰੀਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ" ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

 • 14. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਤਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 91 ਲਾਈਨ 17 ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ 93 ਤੱਕ ਹੈ

ਸਿਰੀਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ:

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ

 • 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

 • 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

 • 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

 • 5. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ

 • 1. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ

 • 2. ਭਗਤ ਤਰਿਲੋਚਨ ਜੀ

 • 3. ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ

 • 4. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.