SHARE  

 
 
     
             
   

 

2. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵਪਨ (ਸੁਪਣਾ) ਆਉਣਾ

ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀਉਸਦੀ ਸ਼ਿਆ (ਬਿਸਤਰਾ) ਮਖਮਲੀ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਣਾ ਆਇਆ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀ ਖੁੱਲ ਗਏਰਾਜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਈ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਰਾਜਾ ਨੇ ਦੈਤਆਂ (ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਉਹ ਸੂਰਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਗਾ: ਦੈਤਿਅ (ਰਾਕਸ਼ਸ) ਆਇਆ  ! ਦੈਤਿਅ (ਰਾਕਸ਼ਸ) ਆਇਆ ਉਹ ਸੂਰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਹੇ ਰਾਜਾ  ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾਜੇਕਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਰਾਣੀ  ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਚਲੋ  ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲੀਏਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਕਿਹਾ:  ਹੇ ਨਾਥ  ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇਸਨਾਨ  ? ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:  ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਘੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਣਾ ਆਇਆ ਹੈਸੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਥ  ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ  ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਜ ਹੋਈ:  ਰਾਜਾ  ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹਾਂਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ (ਤੈਨੂੰ ਮੂਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ)ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ  ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਨ ਸੁਣਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਸੇਵਕ ਨੇ ਭਗਤ ਵਲੋਂ ਜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਪਾਓਰਾਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹਨਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਉਹ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਪਰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਉਹ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆਪੰਡਤ ਅਤੇ ਬਰਾਹੰਣ (ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚਮਕ ਸੀਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ: ਹੇ ਭਕਤ ਜੀ ! ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹਾਂਮੈਂ ਨਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਂਹੀ ਕੁੱਝ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਛਕ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਰਾਜਨ ! ਸਬਰ ਰੱਖੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਣਗੇਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮਹਾਰਾਜ ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਜੀ  ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੜਫ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:  ਠੀਕ ਹੈ ! ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਓਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੂਛ ਲੈਣਾਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੀ ਤੁਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ? ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.