SHARE  

 
 
     
             
   

 

2. ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ

ਰਾਮਦੱਤ ਜੀ (ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ  ਦੇ ਪੰਡਤ ਵਲੋਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਵਿਆਕਰਣ, ਪਿੰਗਲ ਆਦਿ ਅਧਾਰਭੂਤ ਗਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤਿ ਲਾਇਕ ਸਨਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਉਹ ਔਖੇ ਵਲੋਂ ਔਖੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੀਚੀ ਗਮਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਗਏਉਸੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਿਸ਼ਯਾਂ (ਚੇਲਿਆਂ)ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਏਬਾਲ ਰਾਮਦੱਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜੇਉਸਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਬੋਲੇ: ਹੇ ਬਾਲਕ ! ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ? ਰਾਮਦੱਤ: ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ !ਰਾਘਵਾਨੰਦ: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਰਾਮਦੱਤ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਭਵਿਖਅਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ ? ਰਾਘਵਾਨੰਦ: ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਾਮਦੱਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਚਦ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਸੁਣਾਈਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਮਦੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵਨੰਦ ਦੇ ਦਵਾਰ ਅੱਪੜਿਆ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛੀਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਰਾਮਦੱਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: ਮਹਾਰਾਜ ! ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਉਸਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਕੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਪੂਰਣ ਯੋਗੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਰਾਮਦੱਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਵਵੇਂ ਦਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਂਦੇ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈਉਸਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰਣ ਲਗਾ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਪਰਿਸ਼੍ਰਮ ਵਲੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾਤੇਜ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਬੁੱਧੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੰਣ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਪਰਾਂਤ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਗਮਨ ਕਰ ਗਏਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰਵੋੱਤਮ ਕੇਂਦਰ ਸੀਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸੀਭਾਰਤ ਗਮਨ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤੀਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼ਣਵ, ਸ਼ੁਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤ੍ਰਿਯ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਤੀਤ ਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਣਗੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਅ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਜੋਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵੈਰਾਗੀ ਦਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾਸਾਰੇ ਵੈਰਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਕਬੀਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੀ ਹੋਏਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾਆਪ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਨੰਦ ਭਾਸ਼ਿਅ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਭਾਸ਼ਿਅ, ਵੈਸ਼ਣਵ ਮੰਤਾੱਤ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਚਰਨ ਧਤਿ (ਪਾਂਧੀ) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਰੰਥ ਹਨਸੰਵਤ ਵਿਕਰਮੀ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ (ਮੱਧ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲੀ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ) ਧਰਮ ਸੀ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਣਾਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਨਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ਆਂ (ਚੇਲਿਆਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ:

 • 1. ਭਗਤ ਅਨੰਤਾ ਨੰਦ

 • 2. ਭਗਤ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰਾ ਨੰਦ

 • 3. ਭਗਤ ਸੁਖਾ ਨੰਦ

 • 4. ਭਗਤ ਨਰ ਹਰਿਦਾ ਨੰਦ

 • 5. ਭਗਤ ਯੋਗ ਨੰਦ

 • 6. ਭਗਤ ਧਨੇਸ਼ਵਰ

 • 7. ਭਗਤ ਗਾਲਵਾ ਨੰਦ

 • 8. ਭਗਤ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ

 • 9. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ

 • 10. ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ

 • 11. ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ

 • 12. ਭਗਤ ਭਾਵਾ ਨੰਦ ਜੀ

 • 13. ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.