SHARE  

 
jquery lightbox div contentby VisualLightBox.com v6.1
 
     
             
   

 

 

 

5. ਬੂਝੋ ਤਾਂ ਜਾਣਿਏ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਖੌਲੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ: "ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਖਮੀ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸੰਕੇਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਰੀਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ "ਰਿੱਧਿਸਿੱਧਿ", "ਬਰਹਮਗਿਆਨ", "ਭਗਤੀਸ਼ਕਤੀ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ" (ਮੁਕਤੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੱਸ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰਹੇਗੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.