SHARE  

 
 
     
             
   

 

28. ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ  ?

ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਕੀਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਸੁਣਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ:

ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ੍ਹ ਸੇਈ ਸਚਿਆ

ਜਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ

ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਗਿ ਦੀਦਾਰ ਕੇ

ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹ ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ਰਹਾਉ  ਅੰਗ 488

ਮਤਲੱਬ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਵਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸਮੱਝੋ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਲੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਦੱਸਣ ਵਲੋਂ ਆਮਤੌਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਪਰ ਜੋ ਪਾਖੰਡੀ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹਨਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛਿਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨਾਰੀ ਉਸਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਸਦੀ ਬਹੂ (ਨੂੰਹ)ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀਲਾਲਚੀ ਫਕੀਰ ਨਕਲੀ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਗਾਉਹ ਫਕੀਰ ਤਖੀਏ ਵਲੋਂ ਉੱਠਕੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਇਹ ਪੂਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਆਦਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਭੋਲੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਨਿ:ਸੰਕੋਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੱਮਝਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਭਾਂਗ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਫਕੀਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਲਿਆਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀਪਰ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਭਾਂਗ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀਭੈਣ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕ ਹੋਇਆਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ (ਚੰਗਾ) ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈਫਕੀਰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਗਿਆ ਸੀਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾੱਜ ਗਿਆ ਹੈਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੂਟਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਇਆ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਪੁਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਗਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੀ ਫਕੀਰਨ ਬੰਣ ਗਈ

ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹ ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ਰਹਾਉ ਅੰਗ 488

ਮਤਲੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜੀ ਵਲੋਂ ਚਲਦੇ ਹਨਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਬੋਝ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧੰਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝਦੇਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ? ਡਾਕੂ, ਠਗ, ਜੇਬਕੱਤਰੇ ਆਦਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਪੁਰਖ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਚਤਾ ਬਿਖੇਰਦੇ ਹਨਵੱਡੇਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਕੋਸਦੀ ਰਹੀਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਛੀਨਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸੱਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇਭਗਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:

ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ ਸੇ

ਤਿਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ  ਅੰਗ 488

ਮਤਲੱਬ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਂਉਦੇ ਹਨਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈਜਿਸਦਾ ਜਸ ਨਹੀ, ਜੋ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ

ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂ ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ

ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ  ਅੰਗ 488

ਮਤਲੱਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਪਾਣੀ, ਥਲ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂਤੁਹਾਡੀ ਆਗਮਤਾ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਕਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਂ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.