SHARE  

 
 
     
             
   

 

24. ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਗਲੇ ਡੂਬੇ

ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 11751266 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਅਸਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀਪਾਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁੰਡੇ ਰੌਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹੁੰਚੇਕਾਲੇ ਸੂਫ ਦੀਆਂ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਹਬੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ! ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਂ ਆਈਆਂਫਰੀਦ ਜੀ ਆਵਾਜਾਂ ਸੁਣਕੇ ਆਸਨ ਵਲੋਂ ਉੱਠਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ  ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਹੀਂਫਰੀਦ ਜੀ ਬੋਲੇ: ਭਰਾਵੋ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ  ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਇਸਨੇ ਅਬਦੁਲਬਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਲੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੀਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਲੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਘਰ ਦੇ ਜੇਵਰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਰਿਏ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆਉਹ ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਲੇਆਦਮੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਭਾਈ ! ਕਿਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ  ? ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾਫਰੀਦ ਜੀ ਬੋਲੇ: ਭਾਈ ! ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੋ  ? ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹਾਂਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਭਾਈ ! ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ  ? ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਭਾਈ ਕੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੁੱਧ (ਪਾਕਦਾਮਨ) ਹੈ  ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ  (ਪਾਕਦਾਮਨ) ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਭਾਈ ਜੇਵਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ  ? ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ: ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਬਾਈਆਂ ਹਨਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਭਾਈ ! ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੳਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:

ਹੰਸਾ ਦੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ

ਡੁਬਿ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਸਿਰੁ ਤਲਿ ਉਪਰਿ ਪਾਉ ੧੨੨ ਅੰਗ 1384

ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਕੀਤਾ ਸੰਗੁ

ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਜਨਮਿ ਨ ਭੇੜੀ ਅੰਗੁ ੧੨੩ ਅੰਗ 1384

ਮਤਲੱਬ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਗਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਗਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਸਲਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰ (ਬਗਲੇ) ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਜੇਵਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਸਾਰ ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਦੂੱਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਗਈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.