SHARE  

 
 
     
             
   

 

23. ਮੌਤ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ, ਨੇਕ ਪੁਰੂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਪਰਾਂਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਲੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨਚੰਚਲ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਉਲਟੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ:

ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨਿ

ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਵਤਿ ਆਸੂਣੀ ਬੰਨ੍ਹਿ 100  ਅੰਗ 1383

ਮਤਲੱਬ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰੀਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਕੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਮਲਕਲ ਮਉਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨਿ

ਤਿਨ੍ਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਭਾਈਆਂ ਅਗੈ ਦਿਤਾ ਬੰਨ੍ਹਿ

ਵੇਖਹੁ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਚਹੁ ਜਣਿਆ ਦੈ ਕੰਨ੍ਹਿ

ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਦਰਗਹ ਆਏ ਕੰਮਿ ੧੦੦ ਅੰਗ 1383

ਮਤਲੱਬ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋੜਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਉਹ ਸਗੇਸਬੰਧੀ, ਭਰਾਭੈਣ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ" ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਵਲੋਂ ਜੀਵ ਭੈਭੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀੜੇਮਕੌੜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੁਪੰਛੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਂਜ ਮਰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਫਰੀਦਾ ਦਰੀਆਵੈ ਕੰਨ੍ਹੈ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ

ਕੇਲ ਕਰੇਦੇ ਹੰਝ ਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ

ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸੁ ਰਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ

ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨਿ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰਬ ਕੀਆਂ ੯੯  ਅੰਗ 1383

ਮਤਲੱਬ ਬਗਲਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇਪਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਾਜ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆਬਗਲਾ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਲਾਇਕਨਾਲਾਇਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਜੋਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਮ (ਸਾਹ) ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨਕਈ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਆਦਿ

ਫਰੀਦਾ ਮਹਲ ਨਿਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲਿ

ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆ ਬਹਸਨਿ ਰੂਹਾਂ ਮਲਿ

ਆਖੀਂ ਸੇਖਾ ਬੰਦਗੀ ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿ ਕਲਿ ੯੭  ਅੰਗ 1382, 1383

ਮਤਲੱਬ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜੋ ਮਹਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.