SHARE  

 
 
     
             
   

 

7. ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 101 ਨਾਮ

ਸੰਤ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਹੂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਬਦਾ ਹੁਲਿਆ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚੱਕਰਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਖਵੱਖ ਹਨ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭਿੰਨਭਿੰਨ ਹਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਅਵਗੁਣ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੂਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ "ਪਾਪੀ", "ਚੋਰ", "ਠਗ", "ਲੁਟੇਰਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਪਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਖੀ ਭਗਤੀ ਕਰਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਉਸ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ "101 ਨਾਮ" ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • 1 .  ਕੁਤਬ ਉਲਪਵਾਰ ਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ

 • 2 .  ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ

 • 3 .  ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ

 • 4 .  ਮੌਲਾਨਾ ਫਰੀਦ

 • 5 .  ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦ

 • 6 .  ਆਜਿਜ ਫਰੀਦ

 • 7 .  ਗਰੀਬ ਫਰੀਦ

 • 8 .  ਮਸਊਦ ਫਰੀਦ

 • 9 .  ਮਕਸੂਦ ਫਰੀਦ

 • 10 .  ਜੋਧਨੀ ਫਰੀਦ

 • 11 .  ਹਮੀਦ ਫਰੀਦ

 • 12 .  ਮਖਦੂਮ ਫਰੀਦ

 • 13 .  ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ

 • 14 .  ਹਾਜੀ ਫਰੀਦ

 • 15 .  ਸਮਕੀਨ ਫਰੀਦ

 • 16 .  ਫਕੀਰ ਫਰੀਦ

 • 17 .  ਪਵਾਹਿਦ ਫਰੀਦ

 • 18 .  ਮਹਿਮੂਦ ਫਰੀਦ

 • 19 .  ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਰੀਦ

 • 20 .  ਹਾਮਦ ਫਰੀਦ

 • 21 .  ਕਾਮਲ ਫਰੀਦ

 • 22 .  ਖਾਦਿਮ ਫਰੀਦ

 • 23 .  ਮੁਕੰਮਿਲ ਫਰੀਦ

 • 24 .  ਮੁਤਵਕੁਲ ਫਰੀਦ

 • 25 .  ਸਾਲਿਕ ਫਰੀਦ

 • 26 .  ਮਸਾਲਿਕ ਫਰੀਦ

 • 27 .  ਜਾਹਿਦ ਫਰੀਦ

 • 28 .  ਆਬਿਦ ਫਰੀਦ

 • 29 .  ਆਲਿਮ ਫਰੀਦ

 • 30 .  ਸਾਦਿਕ ਫਰੀਦ

 • 31 .  ਸਾਬਿਰ ਫਰੀਦ

 • 32 . ਸ਼ਾਕਿਰ ਫਰੀਦ

 • 33 .  ਮੁਜਤਹਿਦ ਫਰੀਦ

 • 34 .  ਮੂਤਦੀਯਨ ਫਰੀਦ

 • 35 .  ਮੁਤਕੀ ਫਰੀਦ

 • 36 .  ਮੁਜਤਹਿਬ ਫਰੀਦ

 • 37 .  ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਰੀਦ

 • 38 .  ਅਮਾਮ ਫਰੀਦ

 • 39 .  ਬਰਹੱਕ ਫਰੀਦ

 • 40 .  ਵਕੀਲ ਫਰੀਦ

 • 41 .  ਖਾਲਿਸ ਫਰੀਦ

 • 42 .  ਮੁਖਲਿਸ ਫਰੀਦ

 • 43 .  ਆਸਕ ਫਰੀਦ

 • 44 .  ਆਰਿਫ ਫਰੀਦ

 • 45 .  ਆਜਿਮ ਫਰੀਦ

 • 46 .  ਮੁਅਜਬ ਫਰੀਦ

 • 47 .  ਹਾਦੀ ਫਰੀਦ

 • 48 .  ਮਹਿਦ ਫਰੀਦ

 • 49 .  ਵਲੀ ਫਰੀਦ

 • 50 .  ਕੁਤਬ ਫਰੀਦ

 • 51 .  ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ

 • 52 .  ਗੈਮ ਫਰੀਦ

 • 53 .  ਮਗੰਧ ਫਰੀਦ

 • 54 .  ਸਯਾਹ ਫਰੀਦ

 • 55 .  ਜਹਾਂਗਸ਼ਤ ਫਰੀਦ

 • 56 .  ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ

 • 57 .  ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਫਰੀਦ

 • 58 .  ਸ਼ੱਕਰਬਾਰ ਫਰੀਦ

 • 59 .  ਫਰੀਦਉਲਹੱਕਫਰੀਦ

 • 60 .  ਹਬੀਬ ਫਰੀਦ

 • 61 .  ਅਜੀਜ ਫਰੀਦ

 • 62 .  ਮਕਬੂਲ ਫਰੀਦ

 • 63 .  ਸੂਫੀ ਫਰੀਦ

 • 64 .  ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ

 • 65 .  ਮੁਹਕਿਕ ਫਰੀਦ

 • 66 .  ਮੁਦਦਿਕ ਫਰੀਦ

 • 67 .  ਖੈਹ ਫਰੀਦ

 • 68 .  ਖੈਰ ਫਰੀਦ

 • 69 .  ਮੁਖ਼ਬਿਰ ਫਰੀਦ

 • 70 .  ਸੁਲਦਾਨ ਫਰੀਦ

 • 71 .  ਬੁਰਹਾਨ ਫਰੀਦ

 • 72 .  ਫਾਜਿਲ ਫਰੀਦ

 • 73 .  ਵਾਸਿਲ ਫਰੀਦ

 • 74 .  ਦਮ ਫਰੀਦ

 • 75 .  ਕਦਮ ਫਰੀਦ

 • 76 .  ਅਵਲ ਫਰੀਦ

 • 77 .  ਆਖੀਰ ਫਰੀਦ

 • 78 .  ਜਾਹਰ ਫਰੀਦ

 • 79 .  ਬਾਤਿਨ ਫਰੀਦ

 • 80 .  ਜਲ ਫਰੀਦ

 • 81 .  ਥਲ ਫਰੀਦ

 • 82 .  ਬਰ ਫਰੀਦ

 • 83 .  ਬਾਹਿਰ ਫਰੀਦ

 • 84 .  ਯਹੀਆ ਫਰੀਦ

 • 85 .  ਯਮੀਤ ਫਰੀਦ

 • 86 .  ਨਜਰੂਲਾ ਫਰੀਦ

 • 87 .  ਨੂਰੱਲ ਫਰੀਦ

 • 88 .  ਫਜਲੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 89 .  ਫੈਜੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 90 .  ਸਿਬਲ - ਲੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 91 .  ਨੁਕਤਾਤੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 92 .  ਅਹਿਲੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦ

 • 93 .  ਆਇਤੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 94 .  ਸਿਰਅੱਲਾਹ ਫਰੀਦ

 • 95 .  ਅਜੀਜ ਕੱਲਾ ਫਰੀਦ

 • 96 .  ਰੂਹਿਅੱਲਾਹ ਫਰੀਦ

 • 97 .  ਅਬਦੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 98 .  ਮੁਹੀਤੁਲਾ ਫਰੀਦ

 • 99 .  ਕੁਤਬਲ ਅਕਤਾਬ ਫਰੀਦ

 • 100 .  ਮੁਸ਼ਕਲਕੁਸ਼ਾ ਫਰੀਦ

 • 101 .  ਹਾਜੀ ਉਲਹਾਜਾਤ ਫਰੀਦ

ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਹਰ ਰੋਜ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸੱਮਝਦੇ ਹਨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.