SHARE  

 
 
     
             
   

 

17. ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਨ

ਮਾਇਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਕੇ ਇਸਤਰੀਪੁਰਖ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਂਈ ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਕੰਕਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਹਾਰਣ ਲਈ ਰੁੱਕ ਗਏਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਉਹ ਖੋਪੜੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਨਿਕਲਿਆ:

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ ਲੋਇਣ ਜਗੁ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈ ਡਿਠੁ

ਕਜਲ ਰੇਖ ਨ ਸਹਦਿਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਇ ਬਹਿਠੁ ੧੪  ਅੰਗ 1378

ਮਤਲੱਬ ਜਿਸ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਮਿਰਗ ਨੈਨਾਂ (ਅਖਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਦੀ ਬਰੀਕ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਸਦੇ "ਦੀਵਾਨੇ" ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, "ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ" ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ (ਅਖਾਂ) ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ (ਅਖਾਂ) ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ

ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਦਿਆ ਚਾਂਗੇਦਿਆ ਮਤੀ ਦੇਦਿਆ ਨਿਤ

ਜੋ ਸੈਤਾਨਿ ਵੰਞਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਹਿ ਚਿਤ ੧੫  ਅੰਗ 1378

ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਇਹ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਂਦੇਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜਾਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਭ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਹ) ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਰੱਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਭ ਸੀਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਸ ਦਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਵਿਤਰ ਸੱਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਨਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਭ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੂਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ:

ਫਰੀਦਾ ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਦਭੁ ਜੇ ਸਾਂਈ ਲੋੜਹਿ ਸਭੁ

ਇਕੁ ਛਿਜਹਿ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਅਹਿ ਤਾਂ ਸਾਈ ਦੈ ਦਰਿ ਵਾੜੀਅਹਿ ੧੬ ਅੰਗ 1378

ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਂਈ ਲੋਕੋਂ ! ਅਸੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਭ ਰੱਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਾਂ ਇਸਦੀ ਸਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੱਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਏ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਇਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਇਏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.