SHARE  

 
 
     
             
   

 

5. ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:

ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਜ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਦਾ, ਉਂਜ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲਾ ਚੰਗੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਦਰ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਦਰ ਦਾ ਭਜਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਥਕਦੇ ਨਹੀਂਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਣੋਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਬਰਤਨ (ਭਾਂਡਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ "ਭਰਪੂਰ" ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਜ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਬੋਲੇ: ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀ ਤਾਂ "ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ", ਤੁਹਾਨੂੰ "ਜਾਤੀਪਾਤੀ" ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਣਾ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਬਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਜਾਣਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋਇੰਨਾ ਕਹਿਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ "ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ" ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:

ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮੁ ਕੁਭਾਂਤੀ

ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ਮੈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ

ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਬਿਪਤਿ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਈ ਚਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ

ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਭਾ ਬੇਗਿ ਮਿਲਹੁ ਜਨ ਕਰਿ ਨ ਬਿਲਾਂਬਾ  ਅੰਗ 345

ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਟੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟੇੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਖੂੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਹੇ ਗੋਸਾਂਈ ਜੀ ਤੁਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੂਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਸ ਬਣਾਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਅ (ਚਰਣ) ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਲ (ਭਲਕ) ਜਾਵੇਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ! ਰਵਿਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈਇਸਲਈ ਜਲਦੀ ਵਲੋਂ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਿਰੂੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਕੇ ਬਰਹਮਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ "ਰਾਗ ਸੂਹੀ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:

ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਨਿ ਜਾਨੈ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ

ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਨ ਅੰਤਰੁ ਰਾਖੈ ਅਵਰਾ ਦੇਖਿ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ

ਸੋ ਕਤ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਦਰਦੁ ਨ ਪਾਈ ਰਹਾਉ

ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਨਿ ਦੁਇ ਪਖ ਹੀਨੀ ਜਿਨਿ ਨਾਹ ਨਿਰੰਤਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਨੀ

ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਗਿ ਨ ਸਾਥੀ ਗਵਨੁ ਇਕੇਲਾ

ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦੁ ਦਰਿ ਆਇਆ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਸ ਜਬਾਬੁ ਨ ਪਾਇਆ

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਕਰੁ ਗਤਿ ਮੇਰੀ  ਅੰਗ 793

ਮਤਲੱਬ ("ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਨ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈਰੀਰ, ਮਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੱਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਦੋਹਾਗਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਪੇਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਦੇ ਸੁਖ ਵਲੋਂ ਹੀਨ ਹੋਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਂਦੀ ਹੈਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਿਆ (ਭਗਤੀ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਂਦੀ ਹੈਭਵਜਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਯਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਦਰਵੰਦ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ! ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਰੱਬ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ" ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ: ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਂਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾਰੋਜ ਤੜਕੇ ਉੱਠਕੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਣਾਜੋ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੀਵ ਸਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ: ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ, ਸਾਧੁ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਂਦੇ ਸਨਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਸੁਣਕੇ ਬਰਾਹੰਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਅ (ਪਰਣ) ਪੈਣ ਲੱਗੀਬੋਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਠਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਲੋਂ ਕਰਦੇਜੋ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸਤੋਂ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.