SHARE  

 
 
     
             
   

 

23. ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ 1170 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰ ਭੂਮੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈ ਦੇਵ ਕਨੌਜ ਨਿਵਾਸੀ ਭੋਜਦੇਵ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਰਮਾਦੇਵੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਲੀ, ਜਿਲਾ ਬੀਰ ਭੂਮੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਦੇਵ ਵਵੈਸ਼ਣਵ ਮਤਾਧਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਸੇਵਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਤੱਤਵੇਤਾ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਨੰਏ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਰੂਕਾਵਟ ਬੰਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਸਤਾ ਮਨ ਬੱਚ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈਜੀਵ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਣਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਦਾ ਰੱਸਤਾ ਹੈਇਸ ਲੀਣਤਾ ਨੇ ਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਿਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ:

ਜੈਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ਅੰਗ 856

ਬਾਣੀ : 2 ਸ਼ਬਦ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.