SHARE  

 
 
     
             
   

 

89. ਕੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀਕ ਸਥਾਨਾਂ ਇਤਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਮਕਾਮੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਨੋ ਨਿੱਧਿ ਰਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਜੋ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਕੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ  ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ  ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਨੌ ਨਿੱਧਿ ਰਾਏ ! ਤੁਸੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਹੈਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤ: ਅਸੀ ਤੁੰਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤਰਾਂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਕਰਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈਬਸ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੇਸਧਾਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏਗੱਲ ਸੱਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੌ ਨਿੱਧਿ ਰਾਏ  ਬੋਲਿਆ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਕੇਸ਼ਦਾੜੀ ਮੂੰਛਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸੋਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਕੇਸ਼ ਸੁਂਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨਦਾੜੀ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਯਾ, ਸਬਰ, ਮਾਫੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਆਦਿਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂੰਛਾਂ ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਰਖ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਧਾਰਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰੂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੇਸ਼,ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਮੂੰਛਾਂ ਉਪਹਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੰਗਿਆ ਹੈਇਸਲਈ ਸੌਂਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਖ ਨਾਰੀ ਦੀ ਅਪੇਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਕੇ ਨੋ ਨਿੱਧਿ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.