SHARE  

 
 
     
             
   

 

88. ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੀਖ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾਟ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੈਯਦ (ਪੀਰ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਲਵਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੋਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਰ ਦਾ ਹੈਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ (ਫਰਜ) ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਠ ਕਰਣ ਲਗਾਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਉਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨਇਹ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਲੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੋਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ: ਉਹ ਕਿਹੜੀ  ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਉਹੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਉਹ ਸੱਮਝਿਆ ਨਹੀਂਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਿਆ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹੀ ਹੈਕਹੋ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਇਸਤੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੁੱਲ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.