SHARE  

 
 
     
             
   

 

59. ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੀਰਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਵਲੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਹੂਰਿਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਇਸਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ

ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਡੱਪਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:

ਇਨਹੀ ਕਿ ਕ੍ਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ ਨਹਿ ਮੋ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ

ਇਹ ਅੱਧਿਤੀਏ ਪਰਜਾਤੰਤਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਥਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ  "ਨਹਿ ਮੋ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ", ਸ਼ਾਅਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕੜੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤ ਪੱਤਰ ਪਾਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ:  ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀ ਹੀ ਤਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਵਾਇਏਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਅਖੀਰ ਚੇਲਾਅਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ? ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮਾਂਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਦੀਨਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਕੜਾਈ ਹੈਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੱਕਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ  ? ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਕਿਹਾ: ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਨੀਚ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਅਮ੍ਰਤਪਾਨ ਕਰਾਂਗਾਇਸ ਸਾਮਾਜਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ‍ਮਨਾਹੀ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਛੱਕਿਆ ਸੀਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਜਈ ਆ ਗਈਮਾਹੌਲ "ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ" ਦੇ ਜੈਕਾਰੇਂ ਵਲੋਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਝੂਮ ਉਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਉਠੀਆਂ ਧੰਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ ਹੋ ਗਈਅਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਹੋਏ ਕੰਚਨ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੰਣ ਗਿਆਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੰਨ ਲਉਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰੂਸ਼ਾਂ ਨੂੰਔਰਤਾਂ ਪੁਰੂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੱਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ

  • 1. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਖਾਲਸਾ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ 

  • 2. ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਘਾ ਰਖਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

  • 3. ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ

  • 4. ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ

  • 5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ

ਇੱਕਦੂੱਜੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ" ਕਹਿਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਣਗੇਹਿੰਦੁ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜਹਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਨ੍ਹੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਆੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ (ਕ੍ਰਿਆ) ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉੱਠੇਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਖੀਰ 230 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥਕੇਵਾਂ (ਪਰਿਸ਼੍ਰਮ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ:

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸਾ ਮਿਹ ਹੋਂ ਕਰੋਂ ਨਿਵਾਸ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੰਉ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਹੀਅਤ ਬਿਰਦ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਛੁ ਅਰ ਪਾਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਅਹਿਲਾਦਾ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮਿਤਰ ਸਖਾਈ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਈ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਲੀਲਾ ਖਾਲਸਾ ਬੰਧ ਸਖਾ ਸਦ ਡੀਲਾ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਅਰ ਪਤ ਖਾਲਸਾ ਸੌ ਮਾ ਕੀ ਉਤਪਤ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਭਵਨ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਮੇਰੋ ਸਤਿਕਾਰਾ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰਤ ਉਧਾਰਾ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ

ਮਾਨ ਮਹਤ ਮੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਾਰਥ ਸਹੀ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਦੇਹ ਅਰ ਸਾਹ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਅਰ ਕਰਮ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਭੇਦ ਨਿਜ ਮਰਮ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਜਨ ਸੂਰਾ

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁਧ ਅਰ ਗਿਆਨ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਹਉ ਧਰੋਂ ਧਿਆਨ

ਉਪਮਾ ਖਾਲਸੇ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪਰ ਨਹਿ ਲਹੀ

ਸੇਸ ਰਸਨ ਸਾਰਦ ਕੀ ਬੁਧ ਤਦਪ ਉਪਮਾ ਬਰਨਤ ਸੁਧ

ਯਾ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ

ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਾਊ ਤਦਪ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਤਹਿ ਗਾਂਉ

ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ੳਤ ੳਤ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦੇਰੋ  (ਸਰਬ ਲੌਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ)

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ

ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ

ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ

ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨ ਲਹੈ

ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੁ ਦ੍ਰੜਕਰ ਰਹੈ

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸ਼ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਿਵਤ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਕੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਕੇ ਅਮ੍ਰਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਹੈ:

ਧਰੇ ਕੇਸ਼ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਭੇਖੀ ਮੁੜਾ ਸਿਖ

ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਿ ਤਹਿ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੇ ਭਿਖ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਿੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅਰਥਾਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੱਝੋ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ:

ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ

ਜਬ ਇਹ ਕਰੈ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ

ਗੁਰੂਸਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜ ਕਾਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈਪੰਜ ਕੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਨਸ਼ਨਿ ਸਿਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰੀਫ ਕਾਫ

ਹਰਗਿਜ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮੁਆਫ

ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕਾਛ ਕੰਘਾ ਬਿਦਾਨ

ਬਿਨਾ ਕੋਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ  (ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਗੋਯਾ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

       

Hit Counter

 

 

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.