SHARE  

 
 
     
             
   

 

57. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਦੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਾਰਣ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ, ਆਰਥਕ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਇਤਆਦਿ ਹੈਅਤ: ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਸ ਸਾਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੱਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ, ਸਵਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ "ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਕਲਪਨਾ" ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ "ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ" ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆਰਤ ਰਹੇਅਜਿਹੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਰਪਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ "ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ" ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੇਤੁ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ "ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕ", "ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਕੀਣ" ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਟਿਲ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰੂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਦਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਤਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੂਤਰਪਾਤ ਕੀਤਾਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਗਨਸਲ, ਧਰਮਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਮੀਰੀਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਨੌਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬੰਧਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਬਾਝੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ"ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ" "ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ", ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਜਵਲ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਾਰਿਆਰਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਇਸਨ੍ਹੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ:

ਜਉ ਤਉ ਪਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ

ਸਿਰੂ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੂ ਧਰੀਜੈ

ਸਿਰੂ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ   (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਅੰਗ 1412)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.