SHARE  

 
 
     
             
   

 

53. ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਯੁਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਅਲਿਫਖਾਂ ਨਾਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਭੀਮਚੰਦ ਜੇਤੂ ਹੋਕੇ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾਵਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਵਲੋਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਣ ਭੱਜਿਆਸੁਲਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅੰਤਰੰਗ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਟਪੂਰਣ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਅਤ: ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਛਲਕਪਟਮਏ ਹੋਣਾ ਸਵਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਅਲਿਫਖਾਂ ਹਾਰ ਹੋਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ ਭੈੜਾਭਲਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਦਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਨਾਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਨ 1689 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਲੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲਚੰਦ ਉੱਤੇ ਉਤੱਰਿਆਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆਸੂਬੇਦਾਰ ਮਾਨ ਗਿਆਹੁਸੈਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਲਿਫਖਾਂ ਨਾਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਿਆ ਸੀਹੁਸੈਨੀ ਆਪਣੀ ਫੋਜ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਪੜਾਉ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਪਟੀ ਕੁਪਾਲਚੰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁਰਾਨਾ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਨਾਇਆਉਸਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਦੇਕੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਕੁਪਾਲਚੰਦ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਉਹ ਵੀ ਪਹੁਚਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦੌਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਾਜੈ ਦਾ ਮੁੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀਅਤ: ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਕਾਂਗੜਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਅਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਰੰਤਯਾਮੀ ਸਨ, ਅਤ: ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨਮੁਸਕਰਾਕੇ ਬੋਲੇ ਵੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਹੁਸੈਨੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ਵਲੋਂ ਪੂਰਵ ਗੁਲੇਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਭੀਮਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਉਸਨੇ ਤਿਕੜਮ ਵਲੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਗੁਲੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆਗੋਪਾਲ ਨੇ ਭਾਵੀ ਬਦਕਿੱਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਕੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਅਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਜਿਆਦਾ ਕਪਟੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾਗੋਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਗੁਲੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂਤੱਦ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਲੇਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਨਾਪਤੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤਿਯਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਫੌਜੀ ਦੇਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖ ਕੁਮੁਕ ਪਹੁਚੰਣ ਵਲੋਂ ਕੁਪਾਲਚੰਦ, ਭੀਮਚੰਦ ਆਤੰਕਿਤ ਹੋ ਉੱਠੇਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਦੌਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਦੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਲੇਰ ਨਿਰੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਅਤ: ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਗਤਿਯਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਜੋਧਾ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏਭਾਈ ਸੰਗਤਿਯਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਅਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਲੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨਅਤ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੱਮਝਦੇ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਸੀਉੱਧਰ ਕਪਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੰਚਦ ਅਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤਿਯਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨਪੰਜ ਹਜਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲੇਰ ਨੂੰ ਅਭਯਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀਗੁਲੇਰ ਨਿਰੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤੇਵਰ ਵੇਖਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਮੱਝ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜਲਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਹੁਸੈਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾਗੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈਭਾਈ ਸੰਗਤਿਯਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੂਟਕੂਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤ: ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਟੂਟਦਾ ਅਤੇ ਜਿਧਰ ਵਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਟੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੜਪਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਪਿੱਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਪ ਹੁਸੈਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਲੇਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸੁਰਮਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਸੇਕੜੋਂ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏਵੈਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਨਹਾਨਿ ਚੁਕਣੀ ਪਈਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਭੂਮੀ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀ ਪੱਖ ਭਾੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗਲੇਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਲਗਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਭਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਗਮਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਕਾਰਪੂਰਣ ਢੰਗ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਾਨਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾਗੁਲੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਹੋਕੇ ਭਾੱਜ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾ ਗੁਲੇਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਣ ਲੱਗੇਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਣ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਜੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਸਮ੍ਰਾਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਲੋਂ ਹਟਾਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾਵਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਗਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.