SHARE  

 
 
     
             
   

 

44. ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਹਿਸਮਏ (ਰਹੱਸਮਏ) ਕੁੰਜੀ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤ: ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ: ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ  ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ: ਉਹ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵੀ "ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ" ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੁੜ ਕਰਵਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇ (ਅਨ੍ਹੇੰ) ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਂਜ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੁ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈਇਹ ਜਿਗਿਆਸੁ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਿਤਿਅਪ੍ਰਤੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪੜਾਉਣ ਲਗਾਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਣ ਲਗਾਇੱਕ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ

ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਟੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ: ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ: ਇਹ ਰਹਸਿਅਮਏ ਕੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ:

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ

ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਮਏ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁਂਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਜੋ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਅਤ: ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦਮਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.