SHARE  

 
 
     
             
   

 

38. ਭੀਮਚੰਦ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ

ਕਹਿਲੂਰ ਨਿਰੇਸ਼ ਭੀਮਚੰਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਉਹ ਹੁਣ ਸੱਮਝਣ ਲਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀਮਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਪਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ, ਡਰ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭੀਮਚੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਮਿਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੂੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੇਸ਼ ਭੀਮਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੇਸ਼, ਅਧਰਮੀ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ? ਉਸਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੂਪਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ? ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਅਧਰਮੀ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੂੱਧ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਅਤ: "ਪਹਾੜ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੇਸ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੀ "ਦੁਸ਼ਮਣੀਵਿਰੋਧ" ਭੁਲਾਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਦਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੀਮਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪਿਆਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿਰੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮੰਚਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.