SHARE  

 
 
     
             
   

 

35. ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁਧ ਭਾਗ-2

ਲੜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਹੇਠਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਨਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀਕੁੱਝ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਵਾਂ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਮਘਟ ਇਧਰ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤ: ਇਸ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀ, ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁਂਚ ਨਾ ਸੱਕਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਹੋਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨੂੰ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆਪੀਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਵਲੋਂ ਲੜਵਾ ਰਹੇ ਸਨਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਕੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪੁਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨਹੁਣ ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੱਦ ਪਹਾੜਿਏ ਕਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਕ ਪਈ ਤੱਦ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟੁਕੜੀ ਵਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾਜਿਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਆਸਪਾਸ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਿਏ ਘਬਰਾਕੇ ਉਠ ਭੱਜੇਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਕੇ ਗੁਲੇਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸਭ ਵੱਲ ਭਾਜੜ ਨਾ ਮੱਚ ਜਾਵੇਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁਂਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਇਸਦੀ ਤੀਰੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜੂਝੇਘੋਰ ਗੁਥਮਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆਦੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਮਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਇੱਕ ਦਾਂਵ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰੰਦਾਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆਤੀਰਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੱਤੀਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਂਧ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਲਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰਗੋਪਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:  ਤੂੰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਦੇਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆਗੋਪਾਲ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਪਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਬੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਨਫੂਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆਗੋਪਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਘੁਸਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਧਰ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਸੀਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗੋਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਸਥਾਨਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਮੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਤੱਦ ਉਸਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਆਦਿ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ: ਉਹ ਬਹੁਤ ਢੀਂਗਾਂ ਹਾਂਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਮਾਫ ਕਰਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇਇਹ ਸੁਣਕੇ ਹਯਾਤਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜਾਬਤਖਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਤੀਰ ਵਰਸਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਮਨੇਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਣ ਲੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਧਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਧਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅਨੇਕੋਂ ਖਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਹਿਆਤਖਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਦਾਂਵ ਬਚਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਚਲਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ: ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਆਤਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਤੀਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾਕਰ ਪੁੱਛਿਆ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ? ਤੱਦ ਸੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਝੋਨਾ (ਧਾਨ) ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੋਟਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਅਤੇ ਮੋਢਾ ਥਪਥਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਾਧੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐੜ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਆਤਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ: ਆ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਮਹੰਤ ਕੁਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ਹਿਆਤਖਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੰਸੀ ਉੜਾਈ ਕਿੰਤੁ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖਕੇ ਹਰ ਵਲੋਂ ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਿਆਤਖਾਂ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਆਤਖਾਂ ਇੱਕ ਦਾਂਵ ਵੇਖਕੇ ਬਾਜ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਲੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂਮ ਨਚਾ ਕੇ ਸਾਧੁ ਉੱਤੇ ਜਾ ਝਪਟਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਧੁ ਨੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਝੇਲ ਗਿਆਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਹਿਆਤਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆਤੱਦ ਸਾਧੁ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫੁਰਤੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾਦੋਨਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਘੁਮਾਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਆਤਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਡੰਡਾ ਇਨ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਜਾਕੇ ਲਗਿਆ ਕਿ ਹਿਆਤਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੂਟ ਗਿਆਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਮਹੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਹਿਆਤਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਹਾ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਫੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨਸਿਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਹਿਆਤਖਾਂ ਘੋੜੇ ਵਲੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਉੱਠਕੇ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਸਾਧੁ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਲੱਗੇਧਰ ਜੀਤਮਲ ਨੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਸਾਧੁ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ" ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਆਤਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਭੀਖਮਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੋ, ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਕੀ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਧੁਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨ ਹਾਰ ਗਏ ? ਆਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਭਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਹਾਰੇ ਹੁਏ ਪਠਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏਭੀਖਮਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਨਿਜਾਵਤ ਖਾਂਉੱਧਰ ਵਲੋਂ ਹਿਆਤਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆਹਰੀਚੰਦਰ ਹੰਡੂਰਿਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰੰਦਾਜ ਸੀ ਉਸਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨੰਦਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਮਕ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਯਾਰਾਮ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪੜਿਆਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਵੱਧੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੌਜੀ ਡਿੱਗ ਗਏਨੰਦਚੰਦ ਅਤੇ ਦਯਾਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਚਲੇ ਆਉਣੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੱਮਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇਨੰਦਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਬੋਲਕੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਉੱਤੇ ਬਰਛੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰੋਕੇ ਡਿਗਾ ਲਿਆਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਛੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਨੰਦਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਅਪਨੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆਇਸ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਸਮਾਂ ਦੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸਨੇ ਛਾਤੀ ਵਲੋਂ ਜਮਧਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਇਸਦੇ ਹਠ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਯਾਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆ ਧਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵਲੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਇਆਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਘਾਵ ਆਏ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀਚੋਟ ਖਾਕੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਲੜੇਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੋ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏਅਤ: ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਠ ਵਲੋਂ ਇਸ ਠਿਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਮਕਾਂ (ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ) ਦੇ ਪਹੁਂਚ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਮਿਆ ਰਿਹਾਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀਚੰਦ ਇਸ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਭੀਖਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਸੰਲਾ ਦੇਕੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਮੈਦਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੜ ਰਹੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ, ਕੁਮਕਾਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਜਿਸ ਠਿਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਜਿਸ ਵੱਲ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ" ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਦਯਾਰਾਮ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਣ ਗਿਆ ਸੀਖੈਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਚਰਵਾਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਗੁਆ ਬੰਣ ਗਏ ਸਨਇੱਕ ਸਾਧੁ ਨੇ ਉੱਠਕੇ ਮੁੱਖ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਲਾਲਚੰਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸਨੇ ਅਮੀਰ ਖਾਂ ਨਾਮਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂਹੱਥ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਹਰੀਚੰਦ, ਨਜਾਵਤ ਆਦਿ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠਿਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਝਪਟਿਆਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੁਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਵਲੋਂ ਜਮਿਆਂ ਖੜਾ ਸੀਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਹਰੀਚੰਦ ਇਸ ਵੱਲ ਝੱਪਟਿਆ ਸੀਉੱਧਰ ਵਲੋਂ ਮਧੁਕਰਸ਼ਾਹ ਚੰਦੇਲ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਝੱਪਟਿਆ ਸੀਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਆਕੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਜਿਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਹਤਾਹਤ ਕੀਤੇਤੱਦ ਇਧਰ ਵਲੋਂ ਜੀਤਮਲ ਜੀ ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਕੇ ਜੂਝ ਪਏ ਅਤੇ ਆਮਨੇਸਾਹਮਣੇ ਦਾਂਵਘਾਵ ਅਤੇ ਵਾਰ ਕਰਣ ਲੱਗੇਹੁਣ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਾਕੇ ਨਜਾਬਤ ਖਾਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਗਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.