SHARE  

 
 
     
             
   

 

34. ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁਧ ਭਾਗ-1

ਆਖਰ ਪਹਾੜ ਸਬੰਧੀ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਹਜਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਬੰਧੀ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਭੀਮਚੰਦ', 'ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਕਟੋਚ', 'ਕੇਸਰੀਚੰਦ ਜੈਸਵਾਲ', 'ਸੁਖਦਯਾਲ ਜਸਰੇਤ', 'ਹਰੀਚੰਦ ਨਾਲਾਗੜ', ਪ੍ਰ'ਥੀਚੰਦ ਢਢਵਾਲ', 'ਭੂਪਾਲਚੰਦ ਮੁਲੇਰ' ਇਤਆਦਿ ਸਨ 15 ਅਪੈਲ 1687 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮੋਹਰੀਚੰਦ, ਗੁਲਾਬਰਾਏ ਅਤੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆਦੀਵਾਨਚੰਦ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਯਾਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਯੋੱਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2500 ਵਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰਖਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਭੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤੋਪ ਲਿਆਇਆਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਤੁ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਾਰਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਤਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕੁਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਿਸਕ ਚੱਲੀਏ ਅਤ: ਸ਼ਡਿਯੰਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਮੱਝਾਇਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢਾਲ ਭਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਤੱਦ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੀਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦਇਏਤੱਦ ਗੁਰੂ ਜੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਕੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਂਜ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੳਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿਕੇ ਚਲੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਕੇ ਮਿਲੇਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੱਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੱਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੱਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਕੁੱਝ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੁਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਜੋ ਪਠਾਨ ਫਤੇਹਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜੀਵਨ ਧਨੀ ਬਣਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂਗੇਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਤਪੀ ਪੁਰਖ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੁ ਕਦੇਕਦੇ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਤਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਇਹ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਤਗੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਪਠਾਨ ਚਲਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹੇ ਜੋਧਾ ਹੋਰ ਜਾਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤੱਦ ਉਹ ਰਾਤੋਰਾਤ ਖਿਸਕ ਗਏਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੁ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੱਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੱਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੱਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ:  ਵਾਹ ! ਵਾਹ ! ਜੇਕਰ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬੱਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਜੇਕਰ ਮਹੰਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਬੰਣ ਜਾਣਗੇਜਾਓ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੱਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਮੰਹਤ ਜੀ ! ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੱਦ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਸੀ ਅਲਪਗਿਅ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਅਤ: ਦੁਨਿਆਦਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਕੇ ਭਾੱਜ ਗਏ ਹਨਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ: ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਜੋ ਪਠਾਨ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਕੇ ਤੁਸੀ ਭੰਗਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਲੱਗੇਕੁੱਝ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੰਜੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇਦੇ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰੇਸ਼ ਭੀਮਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਤੇ ਜੁੱਧ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਿਅ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਰਦਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣੀਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਜੋਧਾ ਸੀਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਰਦਾਂਜੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਵੀਹ (20) ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਮ ਸੀ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋਰ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁਂਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਯਾਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਊਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆਸੱਜੇ ਵੱਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰਿਆ ਸਭਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦੁਰੀ ਉੱਤੇ ਘੂਲ ਉੱਡਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਇਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦਚੰਦ ਨੇ ਆਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ 700 ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਤੁਸੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਯੋਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਲ ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਸਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗੂਣੀ ਉਮੰਗ ਭਰ ਗਈ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨਰਣ ਸਤੰਭ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀ ਚੜਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਵੇਖਿਏਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆਹੁਣ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੇਗ ਵਲੋਂ ਉਮੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਗ ਵਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦਾ ਧੂਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਸਨਧਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਠਿਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੂਕਚੀ ਛਿਪੇ ਬੈਠੇ ਸਨਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੋਡੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਪਹਾੜਿਏ ਉਸੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਤਾਹਤ ਹੋ ਗਏਇਸਤੋਂ ਜੋ ਫੌਜੀ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਠਿਠਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇਧਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਹਾੜਿਏ ਹਤਾਹਤ ਹੋ ਗਏਤੱਦ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ: ਹਰੀਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋ ਆ ਗਈ ਹੈ  ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ  ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਖਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹੱਥਾਂਹੱਥ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੋਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੇਕੇ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਝਪਟਿਆਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝਪਟੀਅੱਗੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀਪਠਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਆਕੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਯੁਧ ਮੱਚ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦਚੰਦ ਅਤੇ ਦਯਾਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫੌਜ ਦੇਕੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਤੀਰ ਜਿਨੂੰ ਲਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਿਆਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚੰਦ ਮਾਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆਇਸਨੇ ਭਲਵਾਨੀ (ਪਹਲਵਾਨੀ) ਜੋਰ ਵਲੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਇਸਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹਵਾਹ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚੰਦ ਨਾਮਕ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੀ ਠਿਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮਛੁਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਲਵਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਹੁਣ ਘੋੜਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੀ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੱਢਕੇ ਲੈ ਆਇਆਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੱਮਝਿਆ ਗਿਆਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਵਰਣਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.