SHARE  

 
 
     
             
   

 

21. ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਮਾਨ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕੀਤਾਰਾਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਧਾਕ ਬਿਠਾਣ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਉੱਧਰ ਸੰਪੰਨਤਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉਂਨ੍ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਚਾਵ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆਭੀਮਚੰਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਲਏਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਭਾਲੇਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਲਨਾਲ ਚਲੇਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਕਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆਸਾਂਝ ਢਲ ਆਈਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣ ਲਗਾ ਸੀਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੋਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਗਰਾਮੀਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਭੀਮਚੰਦ ਅੰਦਰ ਵਲੋਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਚਾਣ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸ਼ੇਰ ਵਲੋਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੱਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਚੁਪ ਸੀਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਹੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘਮੰਡ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰੰਤਯਾਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਮਝਦੇ ਸਨਤਲਾਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਈਬੀਹੜ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਮਜੇ ਵਲੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਮ (ਪੂੰਛ) ਝਾੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਦੂਮ (ਪੂੰਭ) ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਵਲੋਂ ਸਹਜ ਜੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਭੀਮਕਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਮਰਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਟਿਆ ਸੀਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਭੀਮਚੰਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤਾਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਝਪਟ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਧਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭੀਮਚੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਲੋਂ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਧਾਕ ਬਿਠਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਣ ਲਗਾ ਸੀਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਚ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਨਾ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸੱਮਝਿਆ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਤਾਵਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੂੰਢਣ ਲਗਾ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਘਨੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਮ ਵਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁਂਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜ੍ਹਕਿਆ ਦਿੱਤਾਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘੋਰਗਰਜਨ ਸੁਣਕੇ ਰਾਜਾ ਦਲ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਹਿਲਾਇਆਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਉਸਨੂੰਸ਼ੇਰ ਅਰਾਮ ਮੁਦਰਾ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆਲੰਬੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਇਨ੍ਹੇ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਵਲੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁੰਹ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖ ਬਿਖਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਪਲਕ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਿ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਹਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁੱਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਪਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦਾ ਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਸਨਸ਼ੇਰ ਭੁੜਕਿਆ ਅਤੇ ਗਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਾਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਝਪਟਿਆਭੀਮਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾਇਸਤੋਂ ਪੂਰਵ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਪਕਤਾ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਕੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆਪੰਜ ਸੱਤ ਪਲ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਿਲੇ, ਮੂੰਹ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆਸ਼ੇਰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਰਕਤਰੰਜਿਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸਹਾਰੀ ਪਿਆ ਸੀਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਖੀ ਸੀਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਢਾਲਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਬਿਠਾਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਸੀਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਅਤ: ਚੁਪਚਾਪ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੋਇਆ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਲ ਜੰਗਲ ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਪਿਆਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਗਹਿਰਾਣ ਲਗਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.