SHARE  

 
 
     
             
   

 

4. ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ (ਸੱਖਰ ਨਗਰ, ਸਿੰਧ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਧੁ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇਕੰਡੇ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸੱਖਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇਸੱਖਰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਹੈਇਸਲਈ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਭਰ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁਦੇਵ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਇਤਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟਿ ਲਈ ਕਿਹਾ:

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ

ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਦਾਤੈ ਦੀਏ

ਕਿਸ ਕਉ ਦੋਸੁ ਦੇਹਿ ਤੂ ਪ੍ਰਾਣੀ

ਸਹੁ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੇ 14

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਕਰਤਾ ਆਇਆ

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਿ ਚਲਾਇਆ

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਕਿਆ ਲੇ ਚਾਲੇ

ਬਿਖੁ ਲਾਦੇ ਛਾਰ ਬਿਕਾਰਾ ਹੇ 15   ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਅੰਗ 1030

ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਇਤਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈਜੇਕਰ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਕੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਸ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮੱਝਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਣ ਦੀ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.