SHARE  

 
 
     
             
   

 

34. ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸਮਰਪਤ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਵੇਂਜਿਵੇਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਤਿਵੇਂਤਿਵੇਂ ਸ਼ਰੱਧਾਲੁ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਰਦੂਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਨਾਮਕ ਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੁੱਘਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਲੋਂ ਬੂੱਢਾਬੂੱਢਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁਣ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਲਾਇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤ: ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਚ ਸੱਮਝਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਣਾ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਖੰਡੇ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਰੀਰ, ਮਨਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮਰਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ ਜਵਾਨ ਬੂੱਢਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦ੍ਰੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਵਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬੂੱਢਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਤ ਦੇਕੇ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਲਾਏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.