SHARE  

 
 
     
             
   

 

9. ਗਡਰੀਏ ਬੁਡਨ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ (ਕੀਰਤਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨਿਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਸ਼ਵਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਗਡਰਿਆ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਪੜਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵਲੋਂ ਬੁੱਢਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੁੱਢਨ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਜਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਸਤ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਿਰਜਨ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅਕਸਰ  ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਕਰਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਵਲੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ:

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂਡੁ ਕਮਾਵਹਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੋ

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉ ਧਰ ਉਪਰਿ ਛਾਰੋ

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ   ਰਾਗ ਗਉੜੀ, ਅੰਗ 154

ਮਤਲੱਬ: ਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ! ਹੇ ਕਾਇਆ ! ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਵਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂਪਰ ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਲ (ਖੇਡ) ਹੈਤੂੰ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ-ਬੋਲਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈਂ ਅਰਥਾਤ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਭਾਗ-ਦੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਂਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਹਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈਮੇਰੀ ਸੀਖ ਮੰਨ ਕੇ, ਕੰਨ ਲਗਾਕੇ ਧਿਆਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣਨੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ

  • ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਨ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ  ?

  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ! ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

  • ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢਨ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਧੰਧੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ: ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰੜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਣ ਨੂੰ ਬੁੱਢਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

  • ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਰੋਜ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

  • ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਛਟਵੇਂ ਸਵਰੂਪ, ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੁਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ

  • ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢਨ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ! ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹਾਂਗਾ

  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤ: ਉਹ ਪੁਰੀ ਹੋਵੋਗੀ ਇਸਲਈ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਪੁਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ

(ਨੋਟ : ਛਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.