SHARE  

 
 
     
             
   

 

32. ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ (ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ, ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਈ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਰਾਜੇ ਦੂਰਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਿਰਜਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ

 • ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: ਹੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ! ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕਰੋ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਥੇ ਦੂਰਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੌਪੜੀ ਹੈ ਅਤ: ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆੳ

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫ਼ਕੀਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੰਧਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਹਾਤ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ

 • ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ: ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ?

 • ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹਨ

 • ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ?

 • ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ

 • ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ? ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਗੁੱਸਾਵਰ ਹੋਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਵਾ ਸਕਦਾ

 • ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਨਮਰਤਾ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ: ਕਿ ਹੇ ਸਾਂਈ ਜੀ  ! ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ

 • ਪਰ ਵਲੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾਵਰ ਹੋਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਪਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਤਆਦਿ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ? ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਖੈਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਣ ਲੱਗੇ।

 • ਹੇ ਸਾਈਂ  ਜੀ: ਤੁਸੀ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ

 • ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਹੰਸਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਐ ਮੂਰਖ ! ਜਿਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਜਮਤ ਯਾਨੀ ਆਤਮਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦੇਵੇ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਦਿੱਤਾ

 • ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਗੁਰੁਦੇਵ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਖ ਮਿੰਨਤ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਵਾਂਗਾ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਉਹ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਣਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ

ਭਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਣਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਾ ਆਗਰਹ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅੱਗ ਬਬੁਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਭੱਜਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਵਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭੱਜਕੇ ਪਹਾੜੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਿਢਾਲ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਦਿਓ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਬਰ ਬੰਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਈ ਚੱਟਾਨ ਹਟਾਨੀ ਹੋਵੋਗੀ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਜਰਾ ਜਈ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਫੂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ

ਉੱਧਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਉਲੀ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ? ਉਸਦੀ ਬਾਉਲੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਫਰ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਅਜਮਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤ: ਉਹ ਪਹਾੜੀ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਨਾਪਾਕ, ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ? ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਵਾਜ ਸੁਣਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਉ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੇ ਚੱਟਾਨ ਰੁਕੋ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇਆਉਂਦੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਲੋਂ ਛੋਹ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੌਤੂਹਲ ਵਸ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤ: ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤੱਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਬਾਦਤ ਪਰ ਦੋ ਘੂੰਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੱਕਦੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਕੀ ? ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਕੀ ? ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੱਤਭੇਦ ? ਇਹ ਮੋਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਵਲੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.