SHARE  

 
 
     
             
   

 

63. ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਧਰੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ (ਜੈਪੁਰ ਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਜੈਨ ਵਲੋਂ ਝਾਲਾਵਾੜ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਬੁੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਜਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਜਮਾਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਇਤਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤ: ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਾਸ਼ਏ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਕਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਟ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ

  • ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਗਤੁਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਵਲੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ

  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ : ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖਾਦਿਅ ਸਾਮਗਰੀ ਨਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅਤਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣ ਲਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ! ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਜਾ ਸੁੱਧਰ ਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ: ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਅਸੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚਾਲ ਚਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀ ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ

  • ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਕੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ: ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ।

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫੌਜੀ ਆਪਸੀ ਕਲਹਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇਵੱਡੇ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਆਪਸੀ ਛੋਟੇਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਵੋ ਤਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਸੀ ਫੂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਬਹਾਦਰੀ ਹੀ ਦਿਖਾਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਰਾਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.