SHARE  

 
 
     
             
   

 

36. ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ (ਮਟਿਆ ਕਲਮ, ਕੋਲੰਬੋ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਭਗਤ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਚੇਲਾ ਬੰਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਸਾਲੇ ਇਤਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਟਿਆ ਕਲਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਤ:ਕਾਲ ਉੱਠਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਣਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਬਣਾਕੇ ਲੰਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਉਣਾ

 • ਅਕਸਮਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਤ ਸੀ ਮਕਾਮੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਡਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 • ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਅਤ: ਮੈਂ ਉਸੇਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇਉਸੇਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੱਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਬਾਧਯ ਕਰਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਕੇ ਪੀੜਿਤ ਕਰਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ, ਰੋਜੀਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

 • ਪਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਝੂੱਠ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ਼ ਨੇ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੁਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਭਾ ਕੀਤੀ

 • ਅਤ: ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਣ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ

 • ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰ ਲਈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਇਤਆਦਿ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮਣ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਧਾਰਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੋਈ ਭਕਤਜਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ

 • ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧੁਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਵਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ: ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਰਕੇ ਮਟਿਆਂਕਲਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਨਿਮਨ ਸਤਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ

ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇਜਸਵੀਮਏ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗੀ ਰੂਪ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਨਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਇਹ ਉਡੀਕ ਅਧੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ

 • ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਕੀਏ ਉਦਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ: ਹੇ ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿ ਜਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਭਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ?

 • ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭਿ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਧੁ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਪਾਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨ੍ਰਤਿਅਕਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਅ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫੰਸਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯੁਵਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹਾਰ ਸ਼ਿਗਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਵਭਾਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਚ ਕਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗੀ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ ਨ੍ਰਤਿਅਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਉਤੇਜਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਣ ਵਾਲੀ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਰਣ ਲਈ ਪੁਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰਿਆ ਜਵਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਗੰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:

ਕਾਪੜੁ ਪਹਿਰਸਿ ਅਧਿਕੁ ਸੀਗਾਰੁ ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪੁ ਬਿਕਾਰੂ

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾੰਧੇ ਬਾਰੂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੂਨਾ ਘਰੁ ਬਾਰੁ

ਗਾਛਹੁ ਪੁਤ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ ਦੋਤੁ ਸਵਾਰਿ

ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਾਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰਿ

ਰਾਗ ਬਸੰਤ, ਅੰਗ 1187

ਮਤਲੱਬ  (ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉੰਦੀ  ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਂਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਫੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦੀ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਦਸਵੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ, ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਸੁਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਨ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਨਾਮਏ ਨੰਗੇਪਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸੱਚ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤ: ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਮਾਫੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨ੍ਰਤਿਅਕਾਵਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹਾਰ ਹੋਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰਿ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ

 • ਮੰਤਰਿ ਕੁਹਾੜਾ ਰਾਮ ਵਡਮੁੱਲਾ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜਾਖੇ ਥਾਲ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਗਰਹ ਕਰਣ ਲਗਾ: ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣ

 • ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਪਰਤਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤ: ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਾਕੇ ਮੰਤਰਿ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਗਰਹ ਕਰਣ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਸਭ ਵਸਤੁਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂੱਠ ਹਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੳ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸੋਚਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

 • ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਿਆ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂ ?

 • ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:  ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਅਤ: ਅਸੀ ਆਪ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਮੈਂ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂਮੈਂ ਦਾ ਗਰਵ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਾਧਕ ਹੈ ਅਤ: ਅਸੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

 • ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ?

 • ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਉਹੀ ਤਾਂ ਢੰਗਵਿਧਾਨ ਅਸੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨ ਵਲੋਂ ਰੰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

 • ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਸਵਾਰੀ ਹਾਜਰ ਹੈ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ: ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜੋ ਅਤੇ ਚੱਲੋ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੁ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ  ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਏ

 • ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਬੋਲਿਆ: ਗੁਰੁਦੇਵ ਅਸੀ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਬੰਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀ ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਾਬੁਕ ਲਗਾਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤ: ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਸੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਜਸ ਰੂਪੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨੂੰ ਮਕਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਜਿਗਿਆਸੁ ਵੱਖਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ "ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਮੌਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਤੜਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"

ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸੁ ਨਰ ਹੋਇ ਏਕਤੁ ਰਾਚੈ ਪਰਹਰਿ ਦੋਇ

ਦੂਰਿ ਦਰਦੁ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖਾਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਇ 1

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਈ

ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇ 1ਰਹਾਉ  ਰਾਗ ਬਸੰਤ, ਅੰਗ 1188

ਮਤਲੱਬ  ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬੰਅੰਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ  ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਕੁਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦ੍ਰੜ ਕਰਵਾਨਾ ਸੀ ਅਤ: ਤੁਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ਼ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਇਤਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਭਟਕਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਗਤੀ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ਼ ਸੰਗਤ ਕਾਰਜ ਕਰਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅੰਧ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਵਲੋਂ ਜੰਮਣਮਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ

ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਾ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨ, ਵਿਚਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ

 • ਪਰ ਰੂੜਿਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੱਤੀ ਕੀਤੀ: ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਆਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਛਕ ਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ, ਅਨੁਰਾਧਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ਼ ਚੰਗਿਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕੱਟ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ

 • ਪੰਡਤ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤ: ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ

ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤੀ ਦ੍ਰੜ ਕਰਵਾਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

 • ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਣੀ ਚੰਦਰਕਲਾ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ: ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ

 • ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 • ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੱਦ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਸਹਾਂ (ਸਹਿਨ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ 

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਤੱਦ ਕਿਹਾ: ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਵਰੂਪ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਿਤਿਅਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਾਪਤ ਰਹੇਗਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.