SHARE  

 
 
     
             
   

 

24. ਜਮੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੌਸ਼ਣ (ਸੂਰਤ ਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਲਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਹਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਡੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਾਲ ਹਰਿਜਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ।

  • ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਸੀ ਲੁਟ ਗਏ, ਅਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  • ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹੇ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਿਸਕਸਿਸਕ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਠਧਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਜ਼ੌਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਾਥੋਂ ਖੌਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨੰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਵਲੋਂ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਣ ਲੱਗੇ:

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ

ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ

ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ   ਰਾਗ ਮਾਝ, ਅੰਗ 140

ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੇਠਾਂ ਹੈ

ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ ਸੁਣਕੇ ਜਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਲੱਠਦਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ਕੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਕੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਜਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗਬਬੁਲਾ ਹੋ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਕੇ ਠੀਕ ਵਲੋਂ ਗਿਆਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁੱਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਏ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਲੋਂ ਭਾਵਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਕੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਿ: ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਰੁਕਕੇ ਪਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਆਗਰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਸਿਅਮਏ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ   ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਕੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਅੱਪੜਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਰਮਾਏ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਦਾ ਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਮਾਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ

  • ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਤੁਸੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਫ਼ਕੀਰ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

  • ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਗਿਆ ਪਾਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਧੰਨ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਤੱਦ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਦੇਵੀ ! ਤੁਸੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖਸੱਮਝ ਰਹੀ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੌਹ ਲਿਆਏ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦੇਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਅਤ: ਨੀਯਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਕੁਲੀਨ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਲੋਂ ਅਪਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕਰਣ ਦਾ ਆਗਰਹ ਕਰਣ ਲੱਗੀ

  • ਜਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਣ ਲੱਗੇ: (ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲੱਬ) ਹੇ ਮਨੁੱਖ ! ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕੱਪੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਵਿਤਰ ਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰੋਪਯੋਗ ਕਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੱਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੳ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ

  • ਜਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਰਤਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੀ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਨਵਾੳ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹਰਿਜਸ ਲਈ ਸਾਧਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੰਣ ਗਿਆ ਅਤ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.