SHARE  

 
 
     
             
   

 

23. ਮਹਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਬੜੋਦਰਾ ਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਬੜੋਦਰਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਸੀ ਪਰ ਅਮੀਰਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਈ ਕੁੱਝ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਿਰਧਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕਠਨਾਈ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਮਾਂ ਦਾ ਭਰਪੇਟ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾ ਪਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਦੇਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੂਜਾ ਬਡਾ ਕਾਰਣ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਹਾਜਨ ਆਡੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਮਹਾਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਨ ਹੇਤੁ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਨ ਲੱਗੇ:

ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਣਿ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ ਇਨਿ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ

ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ   ਰਾਗ ਆਸਾ, ਅੰਗ 417

ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਜਨ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਲਗਾਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਉਹ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚਇਸਨਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਵ੍ਰਤ ਹੋਕੇ ਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿੱਤ ਘਰ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧੁ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਸੁਣਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਉਚਿਤ ਧੰਧੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤ: ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਸੈਂਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

  • ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨਦੁਖੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤ: ਤਰਸ ਕਰਣਾ, ਦਿਆ ਕਰਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਮਹਾਜਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ

  • ਉਹ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਨੰਦਮਏ ਜੀ ਸਕੋਗੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਰਤਿਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਕੇ ਸਾਧਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਜਸ ਸੁਣਨ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਕੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਕਹਲਾਣ ਲੱਗੇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.