SHARE  

 
 
     
             
   

 

10. ਜੈਨੀ ਸਾਧੁ (ਆਬੂ ਪਹਾੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੈਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਆਬੂ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੈਨ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹਨ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਸਾਧੁਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਕਯੋਂਕਿ ਜੈਨ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨਾਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੁ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਾਧੁ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਧੁ ਆਪਣੀ ਮੈਲ (ਮੱਲ, ਗੰਦਗੀ) ਵੀ ਤੀਨਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਇੱਕਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਚ ਕਰਕੇ ਉਖਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਂਦੇ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਮਾਜਿਕ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੈਨ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਿਇਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਚੁੱਪ ਵਰਤ (ਮੌਨਵ੍ਰਤ) ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜੂਠਨ ਖਾ ਕੇ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨ ਕਾਰਜ ਸੱਮਝਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ, ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ

ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਹਰੈ ਮੋਨਿ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ

ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ

ਅਲੁਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਿ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ  

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਅੰਗ 467

ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੇਸ਼ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖੋੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸਤਰ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਗਰਮੀਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ, ਕੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਜੂਠਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.