SHARE  

 
 
     
             
   

 

44. ਪਰਮਤਤਵ ਵਿੱਚ ਵਿਲਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਲਹਾਸਾ ਨਗਰ, ਤੀੱਬਤ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਉ ਤੀੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਧਨੀ ਲਹਾਸਾ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਲਹਾਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬੋਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੋੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ

 • 1. ਪਹਿਲਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਕਰਮਾਪਾ" ਕਹਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਪਾਓਂਦੇ ਹਨ

 • 2. ਦੂਜਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਗੈਲੂਪਾ" ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਕਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ: ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗੁਰੁਦੇਵ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਪਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ਤੁਸੀ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਲਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਪਰਮਤਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਤੱਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਿਲੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਸਦਾ ਕਰੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

  ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ

  ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀ ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਹਉ ਮਾਰਾ 1

  ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ

  ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਆਪੇ ਬਖਸੈ ਸਬਦਿ ਧੁਰੇ ਰਹਾਉ  ਜਨਮ ਸਾਖੀ

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਮਾਪਾ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗੈਲੂਪਾ ਸਾਕਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਲੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਆਦਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤ: ਉਹ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਲੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਸੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਲੋਂ ਕਰਮਾਪਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੰਣ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੈਲੂਪਾ ਅਰਥਾਤ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਪਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਲੂਪਾ ਵਰਗ ਅਰਥਾਤ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਾਸਾ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਕਰਮਾਪਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੱਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਲੋਂ "ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ" ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.