SHARE  

 
 
     
             
   

 

38. ਪਦਮਾ, ਨੂਰਸ਼ਾਹ (ਗੋਲਾਘਾਟ, ਕਾਮਰੂਪ, ਆਸਾਮ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਿਟਾ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਤਿਰਪੁਰਾ, ਅਗਰਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਾ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇਵਲੂਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦ੍ਰੜ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੋਲਾਘਾਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ।

 • ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ: ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤ: ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ  ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 • ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਤੁਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਵਧਨੀ ਵਲੋਂ ਰਹਾਗਾਂ। 

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ

 • ਭਾਈ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵੇਖਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਗੰਤੁਕ ਹੈ ਅਤ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਛਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝਿਆ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਤ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧਬੁੱਧ ਖੋਹ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਕਰਾ ਬਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਵੇਂ (ਖੂਹ) ਦੇ ਕੋਲ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੰਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਫ਼ ‍ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵਾੜ (ਕੁੰਡੀ) ਲਗਾਕੇ ਆਪ ਕੁਵੇਂ (ਖੂ) ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਗਈ

 • ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੰਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੰਤੁਕ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਸਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚਤੁਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆਂ

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਕਿ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕੁਤੀਯਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਹ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

 • ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੋਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੀਂਟੇ ਦਿੳ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਥਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲਓ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਜੀਤਨੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ:

  ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਨਿਰਗੁਣਿ ਕੂਕੇ ਕਾਇ

  ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੈ ਤਾ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ

  ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਰੀਸਾਲੂ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ ਰਹਾਉ  ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ, ਅੰਗ 557

ਅਰਥ  (ਹੇ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਨਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪਦਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਨ ਉਹ ਧਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਗਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੂਫੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੂਫੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਪਦਮਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਸੂਫੀ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਫੀ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪਦਮਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ

ਜਦੋਂ ਨੂਰਸ਼ਾਹ, ਪਦਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਦਮਾ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਅਤ: ਮਧੁਰ ਕਰੁਣਾਮਯ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਬਧ: ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤੱਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਛਿੰਨਭਿੰਨ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣ ਲੱਗੀ।

 • ਤਾਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹੋਕੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਭਿੱਛਿਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ: ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੋ

 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿ ਜਸ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਰਾਮਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਵੇ ?

ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਪਦਮਾ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਸ਼ੁਧ ਹੋਵੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਦਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੁਮਤੀ ਦ੍ਰੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.