SHARE  

 
 
     
             
   

 

20. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮੂਲ ਉਪਹਾਰ (ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਤਟ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ)

ਜਦੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਜਿਗਿਆਸੁ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ੍ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਂਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਤਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਪਹਾਰ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ: ਅਸੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਂਕ ਸੱਕਦੇ ਇਹ ਪਵਨ, ਪਾਣੀ ਇਤਆਦਿ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਵਸ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟੁ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਿਏ

  • ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੱਧਾਲੁ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ: ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ?

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ: ਹੇ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ! ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

  • ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂ। 

  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਧਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸੱਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਲਓ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਢੂੰਢਣ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਪਿਆਸ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਦਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ?

  • ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਜੇਕਰ "ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖਿਆ" ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ "ਅੱਧੀ ਸੰਪਤੀ" ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ

  • ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਕਿ ਮਾਨ ਲਓ ਉਹ "ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ" ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਚਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਵੋਗੇ

  • ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਮੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ "ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੰਪਤੀ" ਵੀ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ

ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.