SHARE  

 
 
     
             
   

 

16. ਸਥਾਨੀਯ (ਮਕਾਮੀ) ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ (ਬਨਾਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਵਲੰਬੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੰਥ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰਹਸਥ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ "ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ" ਕਰੋ, "ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ" ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਤਆਦਿ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਅਵਰ ਨ ਅਉਖਧੁ ਤੰਤੁ ਨ ਮੰਤਾ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣੁ ਕਿਲਿਵਿਖ ਹੰਤਾ   ਆਸਾ ਮਹਲਾ 1, ਅੰਗ 416

ਅਰਥ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਅਤ: ਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਗੌਣ ਹੈ ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਚਿੱਤ ਦਾ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ: ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਰੋਮਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੁਮਿਰਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਰੋਜ ਕਰਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇੱਹੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ) ਬਨਾਰਸ ਨਗਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਕਤਜਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਤਆਦਿ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨਪ੍ਰਦਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਿ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤ: ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਰਾਸ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਕ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.