SHARE  

 
 
     
             
   

 

13. ਗੋਰਖ ਮਤਾ/ਨਾਨਕ ਮਤਾ (ਨੈਨੀਤਾਲ ਦਾ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਘਣੇ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰਦੂਰ ਛੋਟੇਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਮੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਤਪ ਦੇ ਜੋਰ ਵਲੋਂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤ: ਲੋਕ ਆਪ ਸਰਾਪ ਦੇ ਡਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਦਿਅ ਸਾਮਗਰੀ ਸਮਾਂਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਜਮਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਵ ਨਿਭਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਧਾਰਣ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਆਪ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ "ਵਿਅਕਤੀਸਧਾਰਣ" ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਯੋਗੀ, ਢੌਂਗੀ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਲੋਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਵਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੱਦ ਕੀ ਸੀ ਕੁੱਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਪਥਭਰਸ਼ਟ ਹਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਣਗੇ ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕੇ ਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾਵਰ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂੰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਕ ਯੋਗੀ ਤਪੋਵਨ ਨਾਮਕ ਥਾਂ ਵਲੋਂ ਆ ਅੱਪੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਗਿਰਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਵਰਗਾ ਕਡੁਵਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਰੰਤਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ

 • 1. ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਕਰੋ

 • 2. ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਕੋ ਯਾਨੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ

 • 3. ਨਾਮ ਜਪੋ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ

ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ? ਅਤ: ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਦੇਸ਼ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲ ਦਾ ਬੀਜ ਭੇਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ

ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੀਲ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਘਿੳ ਇਤਆਦਿ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਘਿੳ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਨੀ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ

ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਤੀਸਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

 • ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਜਦੀਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ

 • ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਭੰਗਰਨਾਥ ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋ ਹੁੰਦਾ ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਸਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਸਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ ? ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ੳਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ

 • ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਵੱਡੀ ਮੁਂਦਰਾ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗੋਦੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਇੱਕ ਬਾਂਸ, ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਸਮ, ਰਾਖ ਮਲ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਟਾਜੂਟ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ

 • ਰੀਰਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਲੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਹ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭੀਗਦੀ ਨਹੀਂ

ਜੋਗੁ ਨ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ

ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡਿ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅੰਗ 730

 • ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਜਮਾਵੋ, ਭਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰ ਹਠ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਨਸ਼ੋਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। 

 • ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: ਹੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ! ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ

 • ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੂਰਣ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਖੀਰਕਾਰ (ਅੰਤਰਆਤਮਾ) ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

 • ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਏਕਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਛਾ ਬਾਝੋਂ, ਤਿਆਗੀ, ਅਹਂ ਬਾਝੋਂ, ਜੀਵਨ ਜੀਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਰਭਏ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੀ

ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਰਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ

ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਸਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵਿਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ

ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ

ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ   ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅੰਗ 730

ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸੱਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਗੋਪਾਲਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਦ ਮੂਲਫਲ ਇਤਆਦਿ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ

 • ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸ ਕੇ (ਵਰਤਾ ਕੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।

 • ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਕਮ: ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਵਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵਿਅੰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ

ਤੱਦ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ: ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਵਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.